MUVAZAA NE DEMEK?
  • 21-03-2018
  • 735 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MUVAZAA NE DEMEK?

MUVAZAA NE DEMEK?

Kelime anlamı danışıklık olan muvazaa, gizli anlaşmalardandır. Hukuki bir ilişkide tarafların iradeleri dışında, hiçbir hüküm ve sonuca neden olmayan, üçüncü kişileri aldatmak amacı ile yaratılan durumlardır. Örneğin borcu olan birinin borcu yüzünden sahip olduğu kaybetmesi söz konusu iken bu evi bir tanıdığına satmış gibi yaparak evi kaybetme riskini ortadan kaldırmış olur. Buna muvazaalı satış denir. Ortada satış yoktur fakat evin tapusu bir bedel karşılığında başkasının üzerine geçmiş görünür.

MUVAZAALI İŞLEM

Muvazaalı işlemde, taraflar kendi aralarında anlaşarak bir anlaşma yaparlar. Bu anlaşma göstermeliktir ve geçersizliği taraflar tarafından bilinir. Bu hukuki bir işlemdir ve başka bir hukuki işlem için gizli tutulur.

Muvazaalı durum ortaya çıkarsa satışın iptali mümkün olmaktadır. Aldatılan kişi söz konusu malın bulunduğu yerdeki Asliye hukuk Mahkemesine başvurarak dava açabilir.  Muvazaa davası anlaşmalı satışın yapıldığı yani tapunun yeni sahibine açılmaktadır. Muvazaa davalarında muvazaanın tespiti gerekir. Söz konusu devredilen mal tapusuz taşınmaz veya menkul ise ispatı kural olarak mümkün değildir. Çünkü bu tür devir işlemlerinde şekil şartı yoktur. O yüzden menkuller ve tapusuz gayrimenkuller için muvazaa davası açılamaz.

MUVAZAA TÜRLERİ

1-MUTLAK MUVAZAA: Taraflar istekleri dışında üçüncü kişileri aldatmak amacı ile hukuki işlem yaparlar. Borçlu kişinin malını hacizden kaçırmak için yakınına satmış gibi göstererek devretmesidir.

 2- NİSPİ MUVAZAA: Taraflar kendi istekleri ile hukuki işlem yaparlar. 3. kişilerden çekinerek bu hukuki işlemi başka bir hukuki işlemin arkasına gizlerler. Babanın oğluna ev bağışlamak istemesi ancak kızının bu miras kaçırma olayına tepki vermesini önlemek için oğluna evi satış yapmış göstermesidir.

Genellikle eczacılık sektöründe nispi muvazaa kullanılmaktadır. Eczacılık diploması olan fakat eczacılık yapmayan birinin diplomasını eczacılık yapmaya yetkisi olmayan bir kişiye devretmesidir. Burada aldatılan üçüncü kişi ilaç alacak müşterilerdir.

 

İlanları Karşılaştırın