MURİS MUVAZAASI NEDİR?
  • 21-03-2018
  • 608 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma anlamına gelmektedir. Miras bırakan kişi mirasçısını mirasından mahrum etmek isterse taşınmazını bir üçüncü kişiye satış yapmış gösterir. Bu bağışı gerçekleştirirken resmi bir senet düzenlenir ve satış ya da ölünceye kadar bakma akdi açıklaması ile devreder. Ve Tapu Müdürlüğü’nde satış gerçekleştirilir.

Muris muvazaasında malı devreden kişi satış işlemi sırasında hiçbir bedel almamakta ya da çok az bir bedel alarak bunu satışta yüksek bedel olarak göstermektedir. Mirasçının burada ki iradesi hileli kabul edilmektedir. Muris muvazaası gizli anlaşmadır.

Yargıtay’ın 1.4.1974 sayılı İçtihadi Birleştirme Kararı, muris muvazaasına hukuki dayanak oluşturmaktadır. Eski zamanlardan günümüze genellikle kırsal kesimlerde erkek çocukların mirastan daha fazla pay almaları için kız çocuklarını mirastan mahrum bırakma vakaları ile muris muvazaası birçok davaya konu olmaktadır. Yargıtay bu kararı ile bu eşitsizliği ortadan kaldırmanın önünü açmış ve muris muvazaası mağdurlarına hukuki güvence sağlamıştır.

MURİS MUVAZAASININ İSPATI

Muris muvazaasında miras bırakan kişinin iradesi önemlidir. Yargıtay bunu bir takım ölçütlerle belirleme yoluna gitmektedir. Murisin ve malını bıraktığı kişinin maddi durumları, murisin aile içi ilişkileri araştırılarak murisin iradesi belirlenmektedir. Ayrıca malın satış bedeli ile gerçek bedeli arasındaki fark da murisin iradesini göstermektedir.

Murisin satış sözleşmesi ile malını başkasına bağışlamasının altında yatan neden Yargıtay tarafından araştırılmaktadır. Bulunulan yöre ve o yörenin gelenekleri de incelenmektedir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok kırsal yerleşim yerinde erkek çocuklar miras açısından üstün tutulmaktadır.

Mirasçılar sözleşmenin hileli olduğu için geçersi sayılmasını talep ederek tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Muris muvazaası davası için zaman aşımı yoktur. Mirasçının ölümünden sonra her zaman açılabilir. Görevli mahkeme Asliye hukuk Mahkemeleridir.

İlanları Karşılaştırın