MÜRUR HAKKI
  • 13-03-2018
  • 2,077 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜRUR HAKKI

MÜRUR HAKKI

Mürur Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir. Merre fiilinin kökünden türemiş olup geçmek, gitmek anlamına gelir. Mürur Hakkı hukuki bir terim olarak kullanılmaktadır. Daha yaygın adıyla "Geçit Hakkı" olarak bilinir. Sınırlı haklardan biri olup para ile değerlendirilmeyen (ayni) haklardan biri olarak tanımlanır. Taşınmaz mallardaki irtifak hakları kapsamında değerlendirilir.

MÜRUR HAKKI NASIL ALINIR?             

Türk Medeni Kanunu'nun 4721/47 sayılı maddesine göre taşınmaz mülkünden genel yola çıkmak için payı olmayan taşınmaz mal sahibi, genel yola çıkma hakkını kullanmak için taşınmazında tadilat düzenlemesi yapabilir. Bunun için de komşu parsellerden pay hakkı talep edebilir. Bunu mahkeme yoluyla yapar ve ilgili düzenlemenin karşılığı olarak komşu parsel hak sahiplerine talep edilen payın bedelini tam olarak öder. Yine ifade ile taşınmaz mal sahibi taşınmazına ulaşmak için başka bir taşınmaz mal sahibinin arazisinden pay istemeye veya bunun için komşu parseli üzerinden geçerek ilgili tadilat düzenlemesini yapmaya hakkı vardır. Buna Geçiş Hakkı denir. Birden fazla pay sahibi olan taşınmaz mallar üzerindeki geçiş hakkının talebinde ilgili hak düzenlemesi, geçiş hakkı talep edilen taşınmazdaki pay sahiplerinin rızası aranır. Bu hak talebi karşı pay sahiplerinin ödün vermesi veya vermemesi konusunda karşılıklı anlaşarak düzenlenir. Türk Medeni Kanunu'nda irtifak hakları kapsamında değerlendirilen Geçiş Hakkının düzenlenmesi için tapuda onay işlemleri yapılması şartı vardır.

MÜRUR HAKKI NASIL KALDIRILIR?

Herhangi bir taşınmaz mal için düzenlenmiş mürur hakkının kaldırılması için karşılıklı sözleşme yapılması ve hukuksal süreç işlemesi gerekir. Daha önce geçiş hakkı alınması için yapılan sözleşmede belirtilen bir süre varsa, bu süre bitiminde geçiş hakkı kendiliğinde sona erer. Taşınmaz mal üzerinde konu olan mürur hakkına konu olan sebepler, geçiş hakkı talep eden mülkiyetin durumundaki değişiklik veya kendiliğinden ortaya çıkan değişiklikler ortadan kalkarsa, mürur hakkının kaldırılması için asliye mahkemelerinde hukuki süreç başlatılarak ilgili hak sonlandırılabilir.

İlanları Karşılaştırın