MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 910 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR?

MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 688.maddesi uyarınca paylara ayrılmamış bir taşınmaz malın üzerinde birden fazla kişi hisse sahibi ise bu tür mülkiyet durumuna müşterek mülkiyet denir.

MÜŞTEREK MÜLKİYET HÜKÜMLERİ

Müşterek mülkiyetlik durumunda mülkiyet tek bir paymış gibi düşünülmekle beraber, bu hak taşınmaz mal üzerindeki diğer pay sahiplerinin de mülkiyet hakkı vardır. Müşterek mülkiyette taşınmaz malın maddi değeri bölünmüş bir pay esasına göre değil, diğer hak sahiplerinin ilgili maldan ne şekilde yararlanacakları veya maddi manevi nasıl bir kazanç sağlayacakları üzerinden tanımlanır. Taşınmaz mal üzerindeki ortaklık bu tanıma göre düzenlenir. Bu tanıma göre müşterek mülkiyet taşınmaz malın maddi değerlemesini değil o malın üzerindeki hakların kullanılma biçimini ifade eder.

Müşterek mülkiyetin konusu olan taşınmaz mal üzerindeki hak sahipleri söz konusu mal ile ilgili hakları için aralarında bir anlaşma yapabilirler. Bu anlaşmada müşterek mülkiyeti tanımlayan kanunda belirtilen hükümlerin dışında karar alabilirler. Hak sahipleri yaptıkları anlaşmada taşınmaz mal ile ilgili faydalanma biçimlerini net bir şekilde tanımlayabilirler. Ancak yapılan bu anlaşmada esas içerik belirlenirken ilgili taşınmaz mal üzerindeki hak sahiplerinden biri veya birkaçı için kullanma hakkının sınırlandırılması veya maldan faydalanmanın engellenmesi söz konusu olamaz.

MÜŞTEREK MÜLKİYETTE ECRİMİSİL

Ecrimsil kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eşdeğer ücret anlamına gelir. Müşterek mülkiyette taşınmaz mal üzerindeki hak sahiplerinden birinin hakkını kullanma biçimi diğer hak sahipleri tarafından haksız veya aykırı bulunabilir. Buna haksız işgal denir. Bu durumda tazminatı gerektiren haller oluşur. Haksız işgalin oluşması durumunda diğer hak sahipleri haksız işgalde bulunan hak sahibi için yasal işlem başlatabilir. Bu yasal işlemde ilgili hakkın haksız, kötü niyetli veya idarenin izni dışında kullanıldığı gerekçe gösterilebilir. Bu durumda diğer hak sahipleri taşınmazı kullanan kişiden belirli bir maddi hak talep eder. Buna da ecrimsil talep edilmesi denir. Ancak ecrimsil talep edilmesi için en önemli konu diğer hak sahiplerinin müşterek mülkiyet durumlarını ve faydalanma taleplerini daha önce bildirmiş ve resmileştirmiş olma zorunluluklarıdır.

İlanları Karşılaştırın