MÜLKİYET HAKKI NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 725 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜLKİYET HAKKI NEDİR?

MÜLKİYET HAKKI NEDİR?

Mülkiyet hakkı, şahısların taşınır ya da taşınmaz malların üzerindeki yetkidir. Hukuk düzeni sınırları içinde bu mallar üzerinde hak sahibi olan kişiler o malları kullanabilir, onlardan yararlanabilir ve tasarruf edebilirler. Mülkiyet Hakkı, mutlak ve ayni bir haktır. Yani taşınır veya taşınmaz malların üzerinde şahsa egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesinde mülkiyet hakkı ve bu hak sahibine verilen yetkilerden bahsedilmektedir. Bir mal üzerinde mülkiyet hakkı bulunan kişi, malına karşı uygulanan haksızlıkları ve saldırıları dava etme yetkisine sahiptir. Kendi malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere dava açabilir.

TOPLU MÜLKİYET HAKKI

Toplu Mülkiyet Hakkında, söz konusu mal, bir kişiye değil birden fazla kişiye ait olmaktadır. Örneğin bir taşınmaz üzerinde maddi paylaşım yapılmamış fakat tek bir mülkiyet hakkı varsa bu hak tüm ortaklar için geçerli bir haktır ve buna paylı mülkiyet denir. Paylı mülkiyet hakkı tek bir kişiye değil mal üzerinde payı olan birden çok kişiye aittir.

Toplu Mülkiyet hakkının bir diğer çeşidi de elbirliği mülkiyetidir.  Elbirliği mülkiyetinde ortaklık söz konusudur. Örneğin evliliklerde mal ortaklığı varsa eşlerin kişisel servetleri silinir ve eşler arasında ortak servet haline gelir. Miras paylaşımında da elbirliği mülkiyet hakkından söz edilebilir. Paylı mülkiyetten farklı olarak kişilerin malın tamamı üzerinde ortaklık hakkı vardır.

Kişiler, mülkiyet haklarını topluma zararı olacak şekilde kullanamaz ve söz konusu mal üzerindeki mülkiyet haklarında kamu yararına konulmuş kısıtlamaları kaldıramazlar. Bu tür yasal kısıtlamalar mülkiyet haklarında söz konusudur. Tabi ki mülkiyet hakkına getirilen kısıtlamaların kanun ile yapılmış olması gerekir.  Kanun dışında her hangi bir yolla mülkiyet hakkı kamu yararına olsa bile kısıtlanamaz.

İlanları Karşılaştırın