MİRASIN İNTİKALİ NE DEMEK?
  • 21-03-2018
  • 636 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MİRASIN İNTİKALİ NE DEMEK?

MİRASIN İNTİKALİ NE DEMEK?

Bir kişinin ölümü ya da gaipliği ile malları, hakları ve borçları miras olarak mirasçılarına geçmektedir. Buna mirasın intikali denir. Miras Hukuku’na göre iki tür mirasçı vardır. Bunlar mansup ve kanuni mirasçılardır. Miras bırakan hayatta olduğu zaman içinde kendi iradesi ile bir mirasçı atadıysa buna mansup mirasçı denir. Kişinin ölümünden sonra kanunun atadığı mirasçılara da kanuni mirasçı denir. Kanuni mirasçılar kişinin eşi, çocukları, annesi, babası, yasal olarak evlatlık edinilmiş kişilerdir.

Ölüm dışında bir kişinin kaybolması ile yasal olarak gaiplik kararı verilirse yine ölümü halindeki gibi miras intikali yapılır.

MİRAS İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Mirasın intikali ivazsız iktisaptır. Kişinin ölümü ile üzerine kayıtlı taşınmazları veraset ilamı veya mahkemeden alınan veraset belgesinde adı geçen mirasçılarına geçer. Mirasçıların öncelikle noter ya da sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı almaları gerekir. Veraset belgesi ile mirasçıların kimler olduğu ispatlanmaktadır. Veraset belgesinde miras hisseleri de bulunmaktadır.

MİRASIN İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mirasçıların nüfus cüzdanı, fotoğrafları, verasetname aslı, zorunlu deprem sigortası poliçesi, varsa vekillerin nüfus bilgileri ve vekaletnameleri gereklidir. Bu belgeler ile tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması gerekir.

Mirasın intikali işleminden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğü 15 gün içinde vergi dairesine intikali ihbar etmektedir.

Miras bırakanın ölümünden itibaren iki yıl içinde mirasçıların Tapu Müdürlüğü’nde miras intikali yaptırmamaları durumunda ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirasçılık belgesi alarak mirasçılar adına tescil işlemi yapabilmektedir. Böylelikle Tapu Sicil Müdürlükleri’nde karmaşa ve karışıklıklar yaşanmamaktadır. Çünkü miras intikali yapılmayıp mirasçılardan ölenler olduğunda onlarında mirasçıları olabileceği ve zamanında yapılmamış miras intikalleri nedeniyle işlemler uzamaktadır.

 

İlanları Karşılaştırın