MÜLKİYETİ SİZE AİT OLAN ARSA HAZİNE TARAFINDAN SATILABİLİR Mİ
  • 28-05-2018
  • 703 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜLKİYETİ SİZE AİT OLAN ARSA HAZİNE TARAFINDAN SATILABİLİR Mİ

MÜLKİYETİ SİZE AİT OLAN ARSA HAZİNE TARAFINDAN SATILABİLİR Mİ?

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda satış işlemleri ile ilgili şartlar yer almaktadır. Satış işlemi sözleşme ile yapılmaktadır. Özel bir sözleşme yoksa Kanun’un hükümleri uygulanmaktadır. Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların satışından Maliye Bakanlığı sorumludur. Hazine mülkiyetinin satışı, Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hazineye ait gayrimenkullerin satışı ihale usulü ile yapılmaktadır. Açık ve kapalı teklif usulü ile satış işlemi gerçekleştirilir. Özel Kanunlar ile belirlenmiş hak sahiplerine ihale usulüne gerek duyulmadan doğrudan satış yapılabilmektedir. Hazineye ait taşınmazın bedeli ise Bedel Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. İhale usulüne göre satışta ihaleyi kazanan mükellef, ihale kararı eline geçtikten itibaren on beş gün içinde idareye taşınmazın belini ödeyerek tapuyu üzerine alır. Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenmektedir. Taksitli satış, bedelin dörtte birinin peşin ödenmesi, geriye kalan miktarında eşit taksitlere bölünerek 2 yıl içinde ödenmesi gerekir.

SATILACAK HAZİNE GAYRİMENKULLERİNE KIYMET TAKDİRİ NASIL YAPILIR?

Hazineye ait gayrimenkulün değer tespiti için bilirkişi ve ilgili kuruluşlardan yardım alınmaktadır. Gayrimenkulün özellikleri, konumu, imar durumu, bölgenin sosyal ve kültürel durumu, ulaşım durumu ve toprak cinsi bedel tespitinde önem arz etmektedir. Bilirkişi ve ilgili kurumun incelemeleri ile bölgedeki emsal değeri göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Emlak vergisine esas tutulan metrekare değerinden az olmayacak şekilde rayiç bedeli esas alınarak kıymet takdiri yapılır.

MÜLKİYETİ ŞAHSA AİT ARSAYI HAZİNE SATABİLİR Mİ?

Hazine arsasını satın alan kişi, bu arsayı başkasına satarsa arsanın borcu eski sahibine ait olmaktadır. Hazineden aldığı araziyi bir başkasına rayiç bedelinden yüksek bir bedelle satması hileli satış söz konusudur. Bu durumda hazine tarafından arsa satışı yapılarak yeni sahibine parası ödenmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın