MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR? KULLANIM BEDELİ ÖDENİR Mİ
  • 28-05-2018
  • 1,046 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR? KULLANIM BEDELİ ÖDENİR Mİ

MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR? KULLANIM BEDELİ ÖDENİR Mİ?

Milli Emlak, Devlete ait taşınır ve taşınmaz mallardır. Kamu malları da Milli Emlak olarak nitelendirilir. Hazineye ait taşınmazların ve devletin tasarrufunda olan yerlerin kiraya verilmesinden Milli Emlak Müdürlüğü sorumludur.

Milli Emlak arazisi için kullanma bedeli ödenir mi?

Öncelikle Milli Emlak arazisinin kullanımı için Başbakanlık’ tan izin almak gerekmektedir. Bu arazilerin kullanım bedelleri idare tarafından belirlenmektedir.

Taşınmazların kiralanması için nasıl başvuru yapılır?

Milli Emlak’ a ait taşınmazı kiralamak isteyen kişi öncelikle bir dilekçe ile taşınmazı hangi amaçla kullanacağını belirtmelidir. Ticari, tarımsal, sosyal ve kültürel gibi kullanım amaçlarını ve taşınmazın sınırlarını belirtmelidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede ki Defterdarlık ya da Mal Müdürlüğü’ne dilekçesi ile başvurmalıdır. Milli Emlak’ a ait taşınmazların kiralama işlemleri üç türde yapılmaktadır. Bunlar pazarlık usulü, açık ya da kapalı tekliftir. Kira bedeli ise Bedel Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bedel Tespit Komisyon, taşınmazın özelliğine, konumuna ve rayiç bedeline göre kira bedeli tespiti yapmaktadır.

Talep sahibi ihale onayından sonra ne yapmalıdır?

İhaleyi kazanan talep sahibi, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde daha önceden yatırdığı ihale teminatını kesin teminata çevirerek idare ile noter tasdikli sözleşme imzalar. Milli Emlak arazisini kiralayan kişi ihale bedeline ait harç, vergi ve tüm giderleri ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde idare ihaleyi bozma yetkisine sahiptir. Ayrıca geçici ihale teminatı da geri ödenmeksizin hazineye devredilebilmektedir.

Milli Emlak arazisini kiralayan kişi hakkını başkasına izinsiz devredemez, devrettiği takdirde idare ihale sözleşmesini feshetme yetkisine sahiptir.

Milli Emlak’ın arazisi izinsiz olarak kullanıldığında ne olur?

Milli Emlak arazilerinin izinsiz kullanılması durumunda Milli Emlak Müdürlüğü izinsiz kullanan kişiden kullanım bedeli ödemesini talep eder. Araziyi kullanan kişi bu bedeli ödemezse arsayı tahliye etmesi istenir.

Milli Emlak’ a ait araziyi bedelini ödeyerek kullanan kişi Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvurarak araziyi satın almayı talep edebilir. İdare talebi değerlendirir, uygun görülür ise sözleşme yapılarak satış gerçekleştirilir.

 

İlanları Karşılaştırın