MÜCAVİR ALAN NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 972 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜCAVİR ALAN NEDİR?

MÜCAVİR ALAN NEDİR?

Mücavir alanın tanımı, yakın komşu alanı anlamını taşımaktadır.

Mücavir Alan, 3194 sayılı imar Kanunu 5. Maddesi'nde, imar mevzuatı açısından belediyelerin kontrol ve sorumlulukları içerisine verilmiş olan alanlar olarak tanımlandırılmıştır.

Kanun’a göre mücavir alan "Bir şehrin gelişebilmesi açısından kullanıma açılması gerekli olduğu durumlarda kullanıma açılabilecek olan belediye sınırlarına komşu alanlar" olarak tanımlanır.

Mücavir alanın illa belediye sınırına birleşik olması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu alan köyleri de kapsayabilmektedir.

MÜCAVİR ALAN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kentleşme ve şehirleşme sürecinde önemli uygulamalardan biri olarak düşünülen Mücavir Alan, özellikle plansız ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçebilmek ve bu düzensiz yapılaşmayı durdurabilmek açısından çok fazla önem arz eder.

Mücavir alan sınırları hangi kuruluş tarafından belirlenir ve onaylanır?

Mücavir alanlar belediyenin sınırları dışında kalan yerlerde imar faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve yapılması için Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu kararları ile Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına gönderilip onaylandıktan sonra yürürlüğe konulmaktadır.

Mücavir alan yakınında çevresinde ve civarında olan anlamına gelmektedir. Böylelikle mülki idarenin yetkisi olmadığı halde komşuluktan dolayı belirli bir tasarrufa sahip olduğu alan için bölge ve sınır anlamı taşımaktadır. Örneğin mücavir il, mücavir alan gibi adlandırılmaktadır.

Mücavir alan, çevre köylerde beldelerde bulunan, komşu yakın gibi birçok anlamları da içermektedir. İmar mevzuatı açısından nüfusun artışı, kaçak ve düzensiz yapılaşmayı önlemek, büyük ölçekli şehir planlarını uygulayabilmek, hayata geçirebilmek tarıma elverişli arazileri ve alanları, su havzaları ve tarihi açıdan önemli alanları koruyabilmek ya da önemli yatırım planlarını gerçekleştirip hayata geçirebilmek için mücavir alan düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu denetim şehirleşme ve kentleşmenin daha sağlıklı olması için gereklidir.

İlanları Karşılaştırın