KESİNLEŞME ŞERHİ NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 7,128 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KESİNLEŞME ŞERHİ NEDİR?

KESİNLEŞME ŞERHİ NEDİR?

Kesinleşme şerhi, mahkemelerin verdiği kararın taraflara tebliğ edilmesi ile belirtilen süre içinde tarafların temyize başvuramamaları halinde mahkemece verilmiş olan kararın arkasına basılarak kararın kesinleştiğini gösterir. Taraflara tebliğ edilen ilamlar için ceza mahkemeleri 7 gün, hukuk mahkemeleri de 15 gün taraflara temyize başvurma süresi tanımaktadırlar. Bu başvuru olmadığında mahkeme kararı kesinleştirir ve dosya kapanır.

Emlakla ilgili konularda görülen davalarda mahkemenin aldığı karar Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından işleme konulmaktadır. Kesinleşme şerhi ile mahkeme kararının değişmez olduğu kabul edilir ve mahkeme kararına eklenir. Kesinleşme şerhi hakim veya mahkeme başkanının imza ve mührünü taşımaktadır.

Kararın kesinleşip kesinleşmediğini öğrenmek için mahkeme kalemine başvurmak gerekir. Karar aleyhine temyize gidilmemiş ya da temyiz kararı onaylanmışsa mahkeme kalemi kararın üzerine kesinleşme şerhi yazar. Bu da kararın kesinleştiğini gösterir.

Kesinleşme Şerhi Talep Dilekçesi

Kesinleşme Şerhi Dilekçesinde öncelikle hangi mahkemeye verileceği ve dava dosya numarası bulunmalıdır. Açıklama kısmına adı geçen dosyada ki kararın temyiz hakkından feragat etmek istendiği ve kararın kesinleştirilmesi talebi belirtilir. Dilekçenin verileceği günün tarihi ve vekilin adı, soyadı ve imzası ile Mahkeme katibine verilir.

Kesinleşme Şerhi Talep Dilekçesi

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya Esas No: …/…

Adı geçen dosyada kararı temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz. Kararın kesinleştirilmesini ve nüfus müdürlüğüne iletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı vekili

Avukat Adı ve Soyadı

Kesinleşme şerhi için temyizden feragat edilmesi önemlidir. Temyiz süreleri kararın taraflara usulen tebliğ edilmesi ile başlar.  Bu süre içinde taraflar ya temyize gider ya da hiçbir şey yapmayarak kararın kesinleşmesini sağlarlar. Eğer davalı taraf temyize gitmek istemez ve temyiz hakkından feragat ederse otomatikman kararın kesinleşme şerhi geçerli olur.

İlanları Karşılaştırın