HASILAT KİRASI NEDİR?
  • 21-03-2018
  • 1,632 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HASILAT KİRASI NEDİR?

HASILAT KİRASI NEDİR?

Kira sözleşmeleri iki şekilde olmaktadır. Bunlar adi kira ve hasılat kirasıdır. Adi kirada bir taşınmazın ya da malın bir bedel karşılığında belli bir süreliğine başkasının kullanımına devredilmesidir. Hasılat kirası ise ürün veren bir malın kullanım hakkını ve ürünlerin devşirilmesi hakkını bir bedel karşılığında belli bir süre için başkasına devretmektir. 

Borçlar Kanunu’na göre hasılat kirası menkul ya da gayrimenkullerin tümünde söz konusudur. Hasılat kirası sözleşmesi ile bir malın ya da taşınmazın kullanım hakkını devralan kişi hakkın semerelerinden de yararlanmaktadır. Kiralayan kişi kiracıdan nakit bedel alabileceği gibi hasılatın hissesinden de alabilir. Hasılat kira sözleşmesinde bu bedel belirtilmektedir.

HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ

Hasılat kirası sözleşmesi tarafların karşılıklı rızaları ile kurulmaktadır. Bu sözleşmeye göre kiralayan, kiracıya hasılat veren malın veya hakkın kullanım hakkı ile ürünlerini de bir bedel karşılığında devretmiş olur. Her iki tarafta borç yüklenmiş olur.

Hasılat Kirası Sözleşmesi’nde tarafların isim ve ikametgah adresleri,  sözleşmeye konu olan malın ne kadar süreliğine devredildiği ve kira bedeli belirtilmektedir. Tarafların yükümlülükleri ve yükümlülüklere uyulmadığı ve uyuşmazlık durumlarında hangi mahkemeye başvurulacağı, çözüm yolları belirtilmektedir. Sözleşme tarihi ve tarafların imzaları ile sözleşme kurulmuş olur.

HASILAT KİRASI SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Sözleşmede belirtilen sürenin dolması ile hasılat kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu tarihten sonra taraflar bir yenileme ya da fesih ihbarı yapmaz ise sözleşme kendiliğinden bir yıl uzatılmış olmaktadır. Yenilenen hasılat kirasında taraflar kiralamanın sona ereceği tarihten 6 ay önce fesih bildirimi yapmalıdırlar.

Kiracı, belirtilen kira bedelini belirtilen zamanda kiralayana ödemez ise kiralayan 60 günlük bir ihtar çeker. Bu süre kiracıya tebliğ yapıldığı gün başlar. Bu 60 gün içinde kiracı kira bedelini ödemezse sözleşme fesih edilir.

İlanları Karşılaştırın