MESKUN NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 1,041 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MESKUN NEDİR?

MESKUN NEDİR?

Meskun, İnsan oturan, insanların yerleştiği ve yaşadığı yer anlamında kullanılan bir kelimedir.  Meskun mahal deyince insanların yerleşik olarak yaşadığı, değişik fonksiyonlardaki binaların bulunduğu yerleşim alanları anlaşılır.  Meskun mahaller belediye sınırında ise, imar planı ile belirlenerek Belediye Meclisi tarafından karar bağlanmış alanlardır. Belediye sınırları dışındaki meskun mahaller valilik tarafından belirlenir. İmar kanunu tanımları üzerinde meskun mahal, insan topluluklarının yaşadığı, köy, kasaba, şehir gibi altyapı hizmetlerinin ulaştığı ve kamu hizmetlerinin

Hukukta meskun mahalli tanımlayan bir yasa toktur. Ancak birçok kanun maddesinde meskun mahalle insanların yaşadığı yer olarak atıfta bulunulur. Kanunlarda daha çok meskun mahallerde yani insanların yaşadığı alanlarda yapılabilecek hareketlerdeki sınırlamalardan bahsedilir. Toplu olarak insanların yaşadığı meskun mahallerde ateşli silah kullanmak yasaktır, meskun mahallerde motorlu taşıtların kız sınırı saatte 50 kilometreden fazla olamaz gibi bilinen bir çok kural meskun mahallerdeki rastgele davranışlarımızı kısıtlar.

Ayrıca meskun mahal kavramı en başta Belediyeler Kanunu, Çevre kanunu, Güvenlik Bölgeleri kanunu, Kıyı koruma Kanunu,  Askeri Yasak Bölgeler gibi kanunlarda insanların yaşadığı yerleşim alanı anlamında kullanılagelmektedir. Burada açık arazi ile meskun mahaller arasındaki insan davranışları arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Örneğin insanların toplu olarak yaşadığı meskun mahallerde ateşli silahlarla ateş edilmesi yasaktır. 6136 sayılı Ateşli Silahlar hakkındaki kanun maddesinde meskun mahallerde ateş etmenin yasak olması ve bu kanuna karşı gelenlere Türk ceza Kanununa göre cezalandırılacağı belirlenmiştir. Ancak meskun mahaller dışında ve örneğin ruhsatlı bir silah ile avlanmanın herhangi bir cezası yoktur. Burada temel fark olayın meskun mahal sınırları içinde olup olmadığıdır.  Meskun mahaller dahilinde ruhsatlı olsa bile ateşli silahlar ile avlanmak veya herhangi bir nedenle ateş etmek suçtur.

İlanları Karşılaştırın