MENKUL NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 1,425 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MENKUL NEDİR?

MENKUL NEDİR?

Menkul taşınabilir eşyalar için kullanılan bir tabirdir. Arapça kökenlidir. Hukuki olarak, bir yerden başka bir yere taşınabilen, ekonomik değeri olan, paraya çevrilebilen malların genel tanımıdır. Ayrıca ticari değeri olan hisse senedi, bono, poliçe ve senetlerde menkul mallar kapsamındadır.

Menkul mallar denildiğinde araba, uçak, televizyon, bilgisayar ve tüm maddi değeri olan mal ve eşyalar anlaşılmaktadır.

MENKUL KIYMETLER NEDİR?

Yatırım amacı olarak edinilen, ortaklık veya alacak hakkı bulunan kıymetli evraklara menkul kıymet denir.  Bunlar Sermaye Piyasası Kurulu izni ve onayı ile çıkarılmaktadır. Örnek verecek olursak hisse senetleri, tahviller, gelir ortaklığı senetleri, hazine bonoları, intifa senetleri ve 2 yıldan uzun vadeli ipotekli borç senetleri menkul kıymetlerdir. Bu menkul kıymetlerde belirli bir şekil şartı olmaktadır. İsme ya da hamiline düzenlenir. Üzerlerinde piyasa değerleri yazılıdır.

Paraya ihtiyacı olan menkul kıymet sahibi kişiler, para ihtiyaçlarını karşılamak üzere menkul kıymetlerini satabilirler. Bir süre sonra sattıkları menkul kıymetleri yeniden almalarına repo denir. Yatırım amacı ile belli bir süreliğine para karşılığı menkul kıymet almak ise ters repo olarak adlandırılır. Bunlar Hazine bonoları, Devlet tahvilleri, banka bonolarıdır. Dönemsel kar sağlarlar.

MENKUL KIYMETLER SERMAYE İRADI NEDİR?

Kişilerin mesleki faaliyetleri dışında nakdi sermaye ya da para ile temsil edilen değerlerden elde edilen kazançlardır. Bunlar kira, kar payı, faiz ve çeşitli benzeri gelirlerdir. Satın alınan menkul kıymetlerden kazanılan bu iradların vergilendirilmesi Gelir Vergisi kanunu’ nun 97 ve 67. Maddelerinde belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre bazı menkul kıymetler sermaye iradı vergiden muaftır. Bunlar için beyanname vermeye gerek yoktur.  Bazılarında beyanname verilse bile vergiye eklenmemektedir.

İlanları Karşılaştırın