MORTGAGE NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 545 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MORTGAGE NEDİR?

MORTGAGE NEDİR?

Mortgage, konut edinmek isteyen ancak yeterli birikimi olmayanlar için finansman sağlayan sistemdir. Türkçe karşılığı ipotek teminatı olan mortgage ile kira öder gibi aylık ödemeler yaparak konut sahibi olmak mümkündür. Uzun vadede düşük taksitler ile geri ödemesi yapılmaktadır. Satın alınan ev teminat olarak gösterilmekte ve üzerine ipotek tesis edilmektedir.

Mortgage sisteminde teminat gösterilen konut kredi ödemesi bitene kadar ipotekli olmaktadır. Genellikle bankalar 12 – 240 ay arasında uzun vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Kredi ödemesi bittiğinde konut üzerindeki ipotek kalkar.  

Tüketici Korunması Kanunu’nun 6502 sayılı maddesine göre mortgage konut kredisi veren bankalar tüketicilerin birbirini izleyen iki taksitini ödememeleri durumunda en az otuz gün süre vererek borcun tamamının geri ödenmesi için uyarıda bulunmaktadırlar. Bu süre içinde borcun ödenmemesi durumunda yasal takip süreci başlatılmaktadır.

Tüketicilerin birbirini takip eden 2 taksiti ödememeleri durumunda, finans kuruluşları en az 30 günlük süre bildiriminde bulunarak, borcun tamamının geri ödenmesini talep edebilirler. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde yasal takip süreci başlatılır.

MORTGAGE HESAPLAMA

Mortgage sistemi ile kredi veren bankalar internet sitelerinde konutun türüne göre istenilen tutarın vade seçeneklerini belirtmektedirler. Tüketici istediği kredi tutarını yazarak ödeyebileceği vade seçeneklerini inceleyerek hesaplama yapabilmektedir. Bankaların internet sitelerinden istenilen tutarın vadesini, aylık taksit tutarını, faiz oranlarını, yıllık maliyet oranını, ekspertiz ücretini, taşınmaz rehin ücretini ve toplam geri ödeme miktarını öğrenmek mümkündür. Konut sigorta ücretleri konutun türüne göre değişim gösterdiğinden bu hesaba dahil edilmezler.

Bankaya Mortgage sistemi ile kredi başvurusunda bulunulduğunda, banka evrakları inceler ve kredi vermeyi uygun görürse görevlendirdiği gayrimenkul değerlendirme uzmanını satın alınacak eve göndererek ekspertiz raporu hazırlatır. Bu rapora göre kredilendirme süreci başlatılır.

İlanları Karşılaştırın