MAL ORTAKLIĞI NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 661 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MAL ORTAKLIĞI NEDİR?

MAL ORTAKLIĞI NEDİR?

Hukuk terimi olan mal ortaklığı, karı kocanın mallarının ortak sayılmasıdır. 4721 Sayılı Medeni Kanun’a göre eşlerin kişisel malları dışındaki mal ve gelirleri ortak malladır. Eşler aksini bir sözleşme ile kararlaştırmadığı sürece yasal mal rejimi sonradan edinilmiş mallara katılma rejimi olarak uygulanır.

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

Evlilikte karı koca arasında mal ortaklığı sözleşmesi ile eşler ortak mallarına eşit oranda sahiptirler ve eşit tasarruf hakları vardır. Eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş ortak mallar üzerinde tasarruf yapamaz. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile bu mallar üzerinde ortaklık kabul edilmiş olunur.

Kişisel mallardan elde edilen gelirlerde edinilmiş mal gelirine dahil edilir. Eşlerin kişisel kullanım eşyaları, manevi tazminat alacakları, bağışlar ve üçüncü kişilerden karşılıksız kazanımlar kişisel mallar kapsamındadır. Eşlerden birinin kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı ortaklık malı sayılmaktadır. Sözleşmeye göre ortak mallar evlilik ve aile birliğinin yararına kullanılmak ve yönetilmek zorundadır. Eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş ortak mallara katılacak mirası reddedememekte ve tereke borca sahipse kabul edememektedir. Yönetim giderleri ortak mallardan karşılanmalıdır. Eşler borçlanmalarında kendi kişisel malları ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olmaktadır.

Eşlerden birinin diğerinin rızası ile tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda kendi başına işleri ile ilgili işlem yapabilir. Bu sadece diğer tarafın rızası ile olmaktadır. Karşı taraf rıza vermezse ve bu rıza vermeme nedeni iyi niyete dayanmıyorsa eş mahkemeye başvurabilir.

MAL ORTAKLIĞININ İPTALİ

Mal ortaklığının iptali eşlerden birinin ölümü, eşlerden birinin iflası, başka bir mal varlığının kurulması ile olmaktadır.

Mal ortaklığı sona erdiğinde malların paylaşılması söz konusu olmaktadır. Kişisel borçlar ortak maldan ödenmişse mal paylaşım sırasında bu ödemeler hesaba katılarak denkleştirme yapılır.

İlanları Karşılaştırın