MAL BİRLİĞİ NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 851 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MAL BİRLİĞİ NEDİR?

Mal Birliği, evlilik sözleşmesi ile ortaklığa dahil edilmeyen malların dışında, evlilik süresince sahip olunan mülklerin tümüne denir. Medeni Kanuna göre karı kocanın sahip olduğu mallar bir bütün olarak sayılmaktadır. Yani mal birliğidir. Eşler, mal birliğine dahil mallar üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahiptirler. Bu mallar üzerinden kişisel tasarruf sağlayabilirler.

Medeni Kanun’ a göre mal birliği evlilik sözleşmesinde edinilmiş malların ortaklığı olarak belirtilir. Mal rejimi sözleşmesinde ise kişisel mallar eşlerin şahsına ait kabul edilir ve ortak mal sayılmazlar. Mal birliği birlikte edinilmiş mallardır. Sözleşmede tersi belirtilmediği sürece taşınmaz mallar, eşlerin kendilerine ait kazançları, meslek ve sanat malları mal birliğinden hariç tutulur.

MAL BİRLİĞİ REJİMİ NEDİR?

Mal Ortaklığı Rejimi, karı ve kocanın ortaklığa giren mallarının her birinin kişisel mallarından oluşmasıdır. Eşler bu mallar üzerinde eşit hakka sahiptir.

Mal birliği rejimi, genel ve sınırlı mal birliği olarak ikiye ayrılır.

Kişiler mallar, Medeni Kanun’un 260. Maddesinde belirtildiği gibi, üçüncü kişilerin kazandırması ile oluşan mallar, mal rejimi sözleşmesi ile belirlenen mallar ve yasalarla belirlenen kişisel mallardır. Eşlerin her biri kendi şahsi malları üzerinde manevi tazminat hakkına sahiptirler.

Genel Mal Ortaklığı, Eşlerin kişisel mal varlıklarının dışında ki malları ve bu mallardan kazanılan gelirlerdir. Bu mallar üzerinde eşlerin tek başına tasarruf etme hakları yoktur.

Sınırlı Mal Ortaklığı, mal rejimi sözleşmesi ile kurulan mallardır. Bunlarda kendi içinde edinilmiş mallarda ortaklık, diğer mallarda ortaklık olarak ikiye ayrılır. Edinilmiş mallarda ortaklık, mal rejimi sözleşmesi yapılması ile kurulur. Kişisel mallardan gelen gelirlerde bu ortaklığa dahildir.

Diğer mallarda ortaklık ise eşlerin mal varlığı sözleşmesi ile bazı mal varlığı değerlerini ortaklık dışında tutmaları ile olmaktadır. Yani eşler kazançlarını, mesleklerinden kazandıkları değerlerini, bazı tasarruflarını ortak malvarlığı dışında tutarlar.

İlanları Karşılaştırın