ART MİRASÇI NEDİR?
  • 09-04-2018
  • 920 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ART MİRASÇI NEDİR?

ART MİRASÇI NEDİR?

Medeni Kanun’a göre miras, ölen kişinin eşine ve alt soyuna geçen mal, para ve haklarıdır. Ancak kanunda miras bırakan kişinin vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile mirasını istediği kişiye bırakabilmektedir. Bu durumda miras bırakanın mirasını bıraktığı kişi ön mirasçı olur. Miras bırakan kişi belli bir süre sonra ya da ön mirasçının ölümü ile mirasının bir başkasına geçmesini isteyebilir. Bu üçüncü kişi art mirasçı olur.

Miras bırakanın ölümü ile miras ön mirasçıya, onun ölümü ya da miras sözleşmesinde belirtilen süre dolduğunda art mirasçıya geçer. Mirasın art mirasçıya geçmesi durumunun mümkün olmadığı durumlarda miras bırakanın yasal mirasçılarına geçer.

Medeni Kanun’ a göre mirasın devir yükümlülüğü ön mirasçı ile sınırlıdır ve bir daha devir edilemez. Eğer miras sözleşmesinde belirtilen süre dolmadan ön mirasçı ölürse belirlenen tarihe kadar güvence göstermeleri şartı ile ön mirasçının varislerine emanet edilir.

Medeni Kanun, birden fazla sayıda art mirasçı atanabileceğini söylemektedir. Böyle durumda art mirasçılar mirası müşterek olarak kullanabileceklerdir. Ancak kendilerinden sonra mirası bir başka art mirasçıya bırakamazlar.

Miras bırakan kişinin ölümü ile Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından art mirasçılığa tabi olan malların defteri tutulur. Ön mirasçının miras yolu ile edindiği mallarla güvence göstermesi gerekir. Kalan mirastaki gayrimenkuller için bu güvence gayrimenkulün üzerine tapuda şerh konulmaktadır. Ön mirasçı güvence vermek istemiyor ve kanıyorsa ya da kendinden sonra ki alt mirasçıya devrini tehlikeye düşürüyorsa miras ön mirasçıdan alınır ve mahkeme tarafından idare edilir.

Miras bırakan kişinin mirasın devri için belirlediği süre dolduğunda ön mirasçı ya da onun mirasçıları miras kalan malı art mirasçıya devretmekle yükümlüdürler. Ön mirasçı ölmüş ise onun mirasçıları da güvence göstermek suretiyle mirasın idaresini gerçekleştirebilirler.

 

İlanları Karşılaştırın