KANUNİ MİRASÇILAR NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 730 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KANUNİ MİRASÇILAR NEDİR?

Kanuni Mirasçılar, ölen kişinin iradesi dışında mal varlığının kendinden sonra geçtiği kişilerdir. Ölen kişinin kanuni mirasçılarının kimler olacağı Türk Medeni Kanunu’nda açıklanmıştır.  Kanuna göre ölen kişinin alt soyu, anne, babası ve onların alt soyudur. Ölen kişinin mirası tüm kanuni mirasçılarına eşit olarak bölünmekte ve eşit pay almaktadırlar.

KANUNİ MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Türk Medeni Kanunu, kanuni mirasçıları 4 bölüme ayırmıştır. Bunlar kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlıklar, evlilik dışı doğan çocuklardır.

KAN HISIMLARI KİMLERDİR?            

1-Altsoyu:  Medeni Kanun’un 495.maddesine göre miras bırakan kişinin birinci derece mirasçıları alt soyudur. Bunlar, çocuklarıdır. Çocukları kendinden önce ölmüşse onların altsoyudur.

2-Anne ve babası: Medeni Kanun’un 496.maddesine göre alt soyu olmayan kişilerin kanuni mirasçıları anne ve babasıdır. Miras anne ve baba arasında eşit olarak dağıtılmaktadır. Eğer miras bırakan kişinin anne ve babası daha önce ölmüşse miras onların alt soylarına geçer. Yani miras bırakanın kardeşleri ve yeğenlerine geçer.

3-Büyükanne ve büyükbabası:  Medeni Kanun’un 497.maddesine göre ölen kişinin altsoyu yoksa anne ve babası daha önce ölmüş ve onların başka alt soyları yoksa mirasçısı büyükanne ve babası olur. Onlarda ölmüşse onların alt soyu mirasçı olur.

4-Evlilik dışı hısımları: Medeni Kanun’un 498.maddesine göre evlilik dışı doğan ve soy bağı olan kişiler mirasçı sayılmaktadır.

SAĞ KALAN EŞ

Medeni Kanun’un 499.maddesine göre ölen kişinin hayatta kalan eşi de kanuni mirasçıdır. Miras bırakanın alt soyu varsa sağ kalan eşine mirasın dörtte biri kalır. Ölen kişinin ana ve babası hayatta ise eşine mirasın yarısı kalır. Diğer yarısı ana ve babaya geçer. Miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasının bulunması durumunda mirasın dörtte üçü eşine, geri kalanı büyükanne, büyükbaba ve onların çocukları arasında paylaştırılır. Miras bırakanın eşinden başka kanuni mirasçısı yoksa tüm miras eşine kalır.

EVLATLIK

Medeni Kanun’un 500.maddesine göre evlat edinilen kişiler kanuni mirasçıdır. Miras evlatlık olan kişilerin altsoylarına ve ailelerine de geçer.

İlanları Karşılaştırın