KONTRAT NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 940 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KONTRAT NEDİR?

KONTRAT NEDİR?

Kontratın kelime anlamı sözleşmedir. Bir işin yapılması konusunda iki veya daha fazla kişinin anlaşmaları neticesinde karşılıklı olarak onaylayıp imzaladıkları hukuksal sonuç doğuran mukavelenamedir.  Her anlaşma kontrat değildir. Kontrat sayılabilir olması için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bunlar;

  1. En az iki kişinin bulunması ve bunların birinin teklif etmiş diğerinin kabul etmiş olması
  2. Kanunların belirttiği şartlara uymalı ve yasal bir ilişkiye hizmet etmeli
  3. Anlaşma konusunun mantığa uygun olması
  4. Muktedir olması
  5. Anlaşmanın her iki taraf tarafından yazılı olarak hazırlanıp, imza ile onaylanmış olması

KONTRAT TÜRLERİ

KİRA KONTRATI: Kira kontratında bir taşınmazın belli bir bedel karşılığında kullanım hakkının karşı tarafa verilmesi söz konusudur. Kira kontratında belirtilmesi gerekenler, tarafların kimlik bilgileri, kiralanan yerin adresi, taşınmaz içinde bulunan eşyalar, kiralama bedeli, kiralama süresi, ödeme bilgileridir.

SATIŞ KONTRATI: Tüm gayrimenkul ve menkullerin bedelli ya da bedelsiz olarak tüm haklarını bir başkasına devretmek için hazırlanmış sözleşmedir.

İŞ KONTRATI: İş kontratı işveren ve çalışan arasında yapılmaktadır. Bu sözleşmede çalışanın ve işverenin birbirlerine karşı sorumlulukları ve yapılacak işin nitelikleri belirtilmektedir. Çalışma saatleri, çalışana ödenecek maaş, ikramiye, çalışma günlerinin belirtilmesi iş kontratında belirtilmelidir.

KANUNLARLA DÜZENLENEN KONTRATLAR: Bunlar genellikle borçlu ve alacaklı arasında kurulan sözleşmelerdir. Türk Borçlar Kanunu’nu tarafından düzenlenerek taraflar arasında ki alacak verecek konularını kapsar.

Tüm kontratlarda düzenli takip yapılması gerekir. Bu kontrat yönetimi ile sağlanır. Kontrat sürelerinin hatırlatılması ve kontratlardaki hataların önüne geçilmesi kontrat yönetimi ile olmaktadır.

Tüm kontratlar damga vergisine tabidir. Kontratlarda damga vergisi oranı her yıl değişmektedir. Damga vergisi her iki taraf tarafından da ödenmektedir. Ancak taraflardan biri Devlet Kurumu ise damga vergisini karşı taraf öder. Kamu kurumlarının damga vergisi ödeme yükümlülüğü yoktur.

İlanları Karşılaştırın