KONKORDATO NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 618 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KONKORDATO NEDİR?

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, ellerinde olmayan sebeplerle ticari durumu sarsılmış, borçlarını ödeme gücünü kaybetmiş firmaların uygun koşullar altında borçlarını ödemeleri için alacaklıları ile yaptıkları anlaşmadır. İyi niyetli borçluların korunması konkordato uygulaması ile sağlanmaktadır.

Konkordato ile imtiyaz sahibi olmayan alacaklılar alacakları miktarın bir kısmından feragat eder, borçlu da bu şekilde yapılandırılmış borç miktarını ödeyerek borcundan kurtulmuş olur.

Borçlunun konkordato talebi mahkeme tarafından onaylandıktan sonra alacaklıların konkordato tutanağını imzalamamış olmaları veya on gün içinde kabul ettiklerini bildirmemeleri durumunda konkordatoyu reddetmiş sayılmaktadırlar.

Konkordato, borçlunun alacaklıların üçte ikisiyle yapılabilmektedir. Konkordato ile borçlarını yapılandırmak isteyenler İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne dilekçe ile başvurabilirler. Dilekçe de borçlarını nasıl ödeyeceğini belirtmelidir. Talebi Mahkeme tarafından incelenir, mahkemenin atadığı bilirkişi tarafından değerlendirilir ve konkordato şartlarına uygun bulunursa başvurusu kabul edilir.

Konkordato belgesi borçlunun bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yazılı talep karşılığında alınmaktadır.

KONKORDATO ŞARTLARI NELERDİR?

Borçlunun mal varlığı ve maddi birikimi borçlarının en az yarısını karşılamaya yeterli olmalıdır. Dilekçede teklif edilen miktar borçlunun varlığı ile uygunluk göstermelidir. Ayrıca mahkeme borçlunun işlerinde dürüst olduğu ve verdiği teklifte samimi olduğunu görmek ister. Borçlu tüm bu şartlara uyuyor ise mahkeme iki aylık konkordato süresi vererek konkordato komiseri atar ve konkordato süreci başlamış olur.

KONKORDATO KOMİSERİ

Borçlunun kendisine tanınan iki aylık konkordato sürecinde yaptığı işlemleri denetleyen kişidir. Alacaklının çıkarlarını korumak için atanan konkordato komiserinin başlıca görevleri, konkordatoyu hazırlayarak ticaret mahkemesine iletmek, borçlunun varlıklarını tespit ederek bunları deftere işlemek, alacaklarını inceleyerek bilgilendirmek ve toplanmasını sağlamak, konkordatonun kabul edilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığını belirlemektir.

KONKORDATO FESHİ

Borçlu kendisine verilen süre içinde dürüst olmazsa, ödemesi gereken miktarı zamanında ve tam ödemezse alacaklılar konkordato anlaşmasının feshini talep edebilirler.

İlanları Karşılaştırın