KÖY YERLEŞİM ALANI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 1,739 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KÖY YERLEŞİM ALANI NEDİR?

KÖY YERLEŞİM ALANI NEDİR?

Köylerde de yerleşimin düzenli olması ve kişiler ile birlikte köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanması ile köy arazilerinin de yerleşim açısından gerekli tespitlerin yapılması ve köy yerleşim alanı olarak ilan edilmesi gerekir.

1985yıl, 3194 sayılı İmar Kanunu, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde veya dışında plansız olan yerler için köy yerleşim alanlarının tespit esaslarını açıklar.  Buna göre Köy Yerleşme Alanı uygulama yönetmeliği kapsamında valilikçe köy yerleşme alanını planını hazırlamak üzere bir komisyon kurulur. Bu komisyon en az 3 kişiden oluşur ve en az biri Kadastro Müdürlüğünden harita mühendisi olmak zorundadır. Çalışmalara baz olarak mevcut harita ve kadastro paftaları alınır.

KÖY YERLEŞİM ALANININ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle mevcut durumdaki hazine arazilerinin durumu incelenir. Köye ait ortak mera, yaylak, yol, harman yerleri panayır alanları gibi ile özel mülkiyete ait alanlar tespit edilir ve incelenir. Uygun ve gerekli olanlar köy yerleşim alanına dahil edilirler.

Yapılacak planlarda bu alanlar içinde gerekli olmayanlar uygulama dışına taşınır. Diğerleri köy tüzel kişiliği adına dahil edilir. Bu arada gerekli durumlarda kamulaştırma işlemi yapılabilir.

Komisyon yaptığı ve çalışmalar sonucunda alınan kararları bir tutanak ile tespit eder. Tutanaklardaki kararlar 1/1000 ölçekli haritalara işlenir veya daha önceden kadastro geçmemiş ise hazırlan krokilerin haritalanması işleri yapılır veya yaptırılır. Bu çerçevede hazırlanan belgeler Köy yerleşim alanı planı İl özel idaresi tarafından vali'nin onayına sunulur. Valilikten geçen Köy Yerleşme Alanı kararları Muhtara bildirilir ve askıya konur. Süresi içinde itirazla yok ise bu valilik onayı ile kesinleşmiş olur.

Valilik kesinleşmiş Köy Yerleşim Planını Kadastro Müdürlüğüne gönderir ve müdürlüğün yapacağı kontroller sonrasında ilgili tapu müdürlüğü tarafından planlamada oluşturulan parseller köyün Tüzel Kişiliği adına kayıt ve tescil işlemleri yapılır.

İlanları Karşılaştırın