KEFALET NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 1,078 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KEFALET NEDİR?

KEFALET NEDİR?

Kefalet, bir kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi ya da borcunu ödememesi durumunda bunları başka birinin üstlenmesidir. Hukuki bir sözleşme sayılmaktadır. Bu sözleşmenin tarafları alacaklı ve kefil olan kişidir. Asıl borçlunun borçlarını ödememesi durumunda tüm sorumlulukları kefil yüklenmekte ve bunu yazılı olarak alacaklı lehine kabul ederek sözleşme yapmaktadır. Yapılan bu sözleşmeye kefalet sözleşmesi denir.

Hukukta kefalet sözleşmesinin şartları ve yükümlülükleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir. Kanuna göre kefalet sözleşmesinin şartları,  sözleşme geçerli borç için kurulmalı, kefilin eşinin rızası olmalı ve şekil şartına uymalıdır. Bu şartlara uymayan sözleşmeler hukukta geçerli sayılmamaktadır. Kefalet sözleşmesi tüm borçlar için değil sadece bir borç için düzenlenir. Her borcun kefalet sözleşmesi de ayrı ayrı olmalıdır.

Kefalet sözleşmesinde var olan borcun azami değeri ve ödenmesi gereken tarihin yazılı olması gerekir. Bu bilgiler kefil olan kişinin kendi el yazısı ile yazılmalıdır. Kefilin el yazısı olmayan kefalet sözleşmeleri ilerde çıkabilecek olumsuzluklarda hukuk karşısında geçerli sayılmamaktadır.

Borçlar Hukuku’nun 582. maddesinde kefalet sözleşmesi yapılabilmesi için mevcut bir borcun olması gerektiği belirtilmiştir. Borç şarta bağlanır ise ya da ileride meydana gelecek bir borç için de kefalet sözleşmesi yapılabilmektedir.

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

1. Adi Kefalet:

Alacaklı öncelikle borçluya icra takibi yapmakta ve ondan alacağını alamaz ise kefile gitmektedir. Adi kefalette asıl borçlu iflas etmişse, borçlu borcu ödeyecek mal varlığına sahip değilse alacaklı alacağı için kefile gitmektedir.

2. Müteselsil Kefalet:

Borcun ödenmediği durumlarda alacaklı asıl borçluya başvurmadan direk kefile gidebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 7/II. maddesi gereğince ticari borçlara kefalette sözleşmeden aksi kararlaştırılmadıkça müteselsil kefalet olmaktadır.

3. Toplu ( birlikte) Kefalet:

Borca birden fazla kişinin kefil olmasıdır.

İlanları Karşılaştırın