İVAZSIZ AKİT NE DEMEK?
  • 10-04-2018
  • 1,640 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İVAZSIZ AKİT NE DEMEK?

İVAZSIZ AKİT NE DEMEK?

Sözleşmeler, ivazlı ve ivazsız olarak ikiye ayrılır. İvaz, bedel anlamına gelmektedir. İvazsız akit ise tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bunlar bağış ve hibe olarak tapuda sözleşme ile gerçekleşen satışlardır. İvazsız akitlerde taraflardan birine borç yüklenirken diğer tarafa herhangi bir borç ve sorumluluk yüklenmez.

İvazsız akit, bir gayrimenkul ya da menkul değerin, karşılığında bedel ödenmeden bir kişiden bir başka kişiye geçmesidir.  Gayrimenkuller de ivazsız akit uygulamalarının Tapu Müdürlükleri’nde yapılan örnekleri, trampa, üst hakkı, bağımsız bölüm ilaveleri, bağışlar, devre mülk hakları, idareler arasında gayrimenkul devri, diğer irtifak hakları, oturma hakkı, intifa hakkı, ipotek, geçit hakkı,  kamulaştırma, miras payının devri, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kaynak hakkı ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir.

İvazlı akitlerde bir satım akdi vardır ve satıcı malını verirken alıcı da buna karşılık bir bedel ödemektedir. İvazlı akitte ise hibe akdi söz konusudur ve bir taraf malını vermekte karşı taraf bu mala karşı bedel ya da hizmet ödememektedir.

İvazsız akitler İslam Hukuku’nda, Beşeri Hukuk’ da, Medeni Kanun’da menkul ve gayrimenkullerin bir başkasına karşılıksız devredilmesidir.

Şahısların Türkiye’de bulunan mallarının miras ya da hibe yolu ile ivazsız bir şekilde başka şahsa geçmesi Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutulmaktadır. İvazsız miras sözleşmelerinde yasal mirasçılar hiçbir menfaat almadan, miras haklarından vazgeçebilirler.

Tapunun ivazsız bir şekilde devredilmesi gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Tapu Dairesi’nde yapılmaktadır.

Eşine veya çocuğuna gayrimenkul alan biri ödemesi kendi yapmaktadır ancak gayrimenkulün tapusu aldığı kişi üzerine yapılmaktadır.  Bu ivazsız intikaldir, tek taraf borçlanmış diğer taraf sorumluluk almadan kazanç sağlamıştır.

Miras Hukuku’nda miras bırakan ölümüne kadar kendisine bakılma şartı koyarsa bu ivazlı akit niteliğinde olmaktadır. Karşı taraf kazanım sağlamak için bir hizmet ödemek durumundadır.

İlanları Karşılaştırın