Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir
  • 22-05-2018
  • 782 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında, risk kapsamına giren binalar yıkılarak yerlerine risk taşımayan yeni binalar inşa edilmektedir. Kentsel dönüşüm sürecinde konut sahiplerine bir takım yardımlar yapılmaktadır. Bunlar kentsel dönüşüm kredisi ve kentsel dönüşüm kira yardımı gibi yardımlardır. Hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanabilmesi için ikamet ettikleri konutların riskli yapı olması gerekiyor. Riskli yapı, deprem riski taşıyan, ekonomik ömrünü tamamlamış, ya da eski yapı binalardır. Riskli konutların tespiti başvuru yapılan lisanslı firma tarafından yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci

Riskli yapının tespit süreci için bakanlık, maliklerden ya da kanuni temsilcilerden isteyebilir. Bir binanın kentsel dönüşüm şartı taşıması için risk raporu taşıması gerekir. Bakanlık tarafından verilen süre içerisinde risk tespiti yapılmadığı takdirde tespitler Bakanlıkça ya da idarece yapılmaktadır. Riskli yapıların tespitinde 15 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Bakanlığın talebi doğrultusunda bu itirazlar üniversitelilerce, ilgili meslek öğretim üyeleri arasından 4 kişi, Bakanlıkça Bakanlıkta görevli 3 kişinin teşkil ettiği heyet tarafından incelenerek bir karar bağlanır.

Risk tespit işlemlerinde yapılan masraflar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmektedir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yer alan riskli yapılar, risk tespitinin yapıldığı tarihten itibaren, 10 iş günü içerisinde Bakanlık ya da iare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekli Evraklar

Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar aşağıdaki listede yer almaktadır;

  • Başvuru dilekçesi, internet zerinden örnek dilekçe bulabilirsiniz.
  • Mülk sahibi tapu fotokopisi
  • Mülk sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tapudan alınan imzalı ve kaşeli TAKYİDAT belgesinin aslı
  • Başvuruda bulunan kişi mülk sahibi değilse vekil ise, vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Kentsel dönüşüm projesi kapsamına girecek yapı şirket ise, şirketin resmi evrakları ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

İlanları Karşılaştırın