Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır
  • 22-05-2018
  • 676 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm projeleri ile deprem kuşağı olan ülkemizde kentler daha güvenilir ve yaşanabilir hale gelmektedir. Özellikle deprem riski taşıyan, modern yaşam standartlarını taşımayan eskimiş binaların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması ve modern ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir. Bu noktada her geçen gün artan gayrimenkul fiyatları düşünüldüğünde, kentsel dönüşüm daha cazip bir fırsat olarak görülmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri son 10 yılda büyük bir ivme göstermektedir. Yapıların kentsel dönüşüm kapsamına girebilmesi için ilk olarak yapının, deprem risk raporu almış olması gerekir.

Çok katlı yapılarda kat malikleri ile bir toplantı yapılarak, riskli yapı için tespit başvurusu yapılmaktadır. Kat malikleri toplantıyı 5 gün içerisinde gerçekleştirmek zorundadır. Yapının kentsel dönüşüm kapsamına girip girmemesi ile ilgili itirazlar jeofizik ve jeoloji mühendislerinin yer aldığı bir heyet tarafından değerlendirilmektedir. Kat maliklerinin başvuruda bulunmaması durumunda bile belediyeler ya da bakanlık tarafından riskli yapılar için yıkım kararı alınmaktadır. Kararın ardından 30 gün içerisinde binanın yıkımı ile ilgili uygulamalar başlatılmaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri şehrin genel görünümü açısından da önem taşımaktadır. Aynı zamanda konut sahiplerinin daha kaliteli yaşam alanlarına kavuşması için de bir fırsat yaratmaktadır. Kentsel Dönüşümün 6306 sayılı kanını kapsamında belirlenen tüm yükümlülükler yerine getirildiğinde kısa süre içerisinde yapı yeniden inşa edilmektedir. Ayrıca kent dönüşüm projeleri hayata geçirilene kadar belediyeler ile iletişime geçilerek kat malikleri için kira yardımı da yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm proje sürecinde genellikle inşaat ve taahhüt firmaları devreye girmektedir. Kat maliklerinin 2/3’ünün oy çokluğu ile yapı için dönüşüm kararı alınmaktadır. Kira yardımında olduğu gibi yapının inşa edilmesi için de kentsel dönüşüm kredisi verilmektedir.

İlanları Karşılaştırın