KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 14,109 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Bir yapının yer döşemesinden hemen üstündeki katın yer döşemesine kadar olan mesafeye kat yüksekliği denir. Bu yüksekliğe döşeme kalınlığı dahildir. Değişik yapım tekniklerinde döşeme kalınlıkları farklı olabilir. Bu yüzden tanıma tam olarak itibar etmek gerekir. Döşeme kalınlığının kat yüksekliğinden çıkarılması ile yani bir katta yer döşemesi üzerinden aynı katın tavan altına olan yüksekliğine iç yükseklik denir.  Bu yükseklikler normal katlarda 2.60 metreden az olamaz. Ancak bodrum katı, geçit ve müştemilatlarda 2.40 metreye düşülmesine izin verilebilir.

İmar durumlarına göre izin verilen maksimum ve minimum kat yükseklikleri farklılıklar gösterebilir. Örneğin blok veya bitişik nizam konut olarak kullanılacak yapılarda zemin kat yüksekliği en fazla 3.50 metre olabilir. Bu yapılarda normal katlarda kat yüksekliği en fazla 3.00 metre olabilir. Bununla birlikte zemin katlarında ticari kullanımı olan yapılarda zemin kat 4.00 metre olabilir. Sonuç olarak blok veya bitişik nizam yapılarda maksimum kat yüksekliği zemin katta 4.00 metre, normal katlarda 3.00 metre olarak belirlenmiştir. Ayrık nizam yapılarda kullanım amacı yine sadece konut ise zemin kat yüksekliği en fazla 4.00 metre ve normal katlar kat yüksekliği 3.80 metre olabilir. Bunun dışında kalan ve ticari kullanıma izin verilen yapılarda zemin kat 5.50 metreye kadar çıkabilir. Normal katlar ise 3.80 metre olarak değişiklik göstermez. Bu ölçüler olabilen en yüksek ölçülerdir anacak yapılar imar durumunda belirleyici olarak bina yükseklikleri ile sınırlıdır. Bu yüzden projeler hazırlanır iken bina yüksekliği ile kat adedi binanın kat yüksekliği ile uyumlu olmalıdır. Yüksek binalarda oluşturulan tesisat katlarının yüksekliği normal kat yüksekliğinden fazla olamaz. Bina yüksekliği hesabında 60.50 metreyi aşan yüksek yapılarda tesisat katı yüksekliğinin 2.00 metresi hesaba dahil edilmez.

Okul, yurt, sağlık tesisleri gibi yapılarda kat yükseklikleri 3.00 metreden az olamaz. Resmi yapılar ve mimari özellik taşıyan yapılarda kat yükseklikleri kendi iç yönetmeliklerinde belirtilmiştir.

 

İlanları Karşılaştırın