KAT MALİKLER KURULU NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 856 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT MALİKLER KURULU NEDİR?

KAT MALİKLER KURULU NEDİR?

Kat mülkiyeti Kanunu’na göre yapımı tamamlanmış ve kullanım izni çıkmış bir binanın ayrı ayrı kullanıma tahsis edilmiş bölümlerine bağımsız bölüm denir. Binanın bağımsız bölümlerinde ki mülkiyet hakkına da kat mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti olan kişilerde maliklerdir. Bu kat maliklerinin tümünün bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa da kat malikler kurulu denmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesinde kat malikleri kurulunun yılda bir kereden az olmayacak şekilde yönetim planında belirtildiği tarihlerde toplanması söylenmektedir. Eğer yönetim planında bu toplantıların tarihleri belirtilmemiş ise her yılın ilk ayı olan Ocak ayında toplanmaları ön görülmektedir.  Yönetim planında belirtilen tarihler dışında da görüşülmesi gereken özel konular var ise yönetici toplantı yapabilmektedir. Bu toplantıları on beş gün önceden kat maliklerine ilan etmek gerekir. Toplantının yapılabilmesi için yönetici, denetçi ve kat maliklerinin en az üçte biri toplantıda hazır bulunmalıdır. Toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı kat maliklerine bildirilir. Yeterli katılım sağlanamayan ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında yedi günden az zaman olamaz.

Her kat maliki, bir tek oy verme hakkına sahiptir. Binada birden fazla bağımsız bölümü olan malikler, her bağımsız bölümleri için ayrı oy kullanma hakkına sahiptirler.

Bağımsız bölümlerde kiracı olan kişiler kat maliki kuruluna katılamazlar. Bağımsız bölümlerim mülkiyet sahipleri kat maliki kurulu üyesidirler.

Kat maliki kurulunda alınan kararlara tüm kat malikleri ve mirasçıları, yönetici ve denetçiler uymak zorundadırlar.

KAT MALİKLER KURULU KARARININ İPTALİ

Kat malikler kuruluna katılamayan malikler kurulda alınan kararı öğrendikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak itirazlarını bildirir ve kararın iptalini talep edebilirler.

Kat malikler kuruluna katılan ancak alınan karara karşı ret oyu kullanan malikler de karar alınmasını takiben 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurarak karar iptali talep edebilirler.

İlanları Karşılaştırın