KAT MALİKİ NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 660 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT MALİKİ NEDİR?

KAT MALİKİ NEDİR?

Kat maliki, yapımı tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümlerinde mülkiyet hakkı olan kişidir. Kat mülkiyeti olan malikler, kullanıma hazır durumda olan binanın bağımsız bölümlerinin arsa payları oranındaki kısmının mülkiyet hakkına sahiptirler.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Kat maliklerinin hakları ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 3. maddesinde kat maliklerinin hak ve sorumlukları şu şekilde belirtilmektedir:

  1. Kat maliklerinin ana gayrimenkuldeki ortak alanlar üzerinde arsa payları oranında mülkiyet hakları bulunmaktadır.  Bu alanlar, teras, kömürlük, otopark, çamaşırhane ve kurutma alanları gibi bölümlerdir. Aksi sözleşme yapılmamış ise her kat maliki kendi arsa payı oranında bu bölümlerin mülkiyet hakkına sahiptir.
  2. Kat malikleri bağımsız bölümlerini, bina eklenti ve ortak alanlarını kurallara uygun bir şekilde, diğer malikleri rahatsız etmeden ve haklarını gasp etmeden kullanmakla yükümlüdürler.
  3. Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımı, onarımı ve mimarisinin korunması konusunda sorumluluk sahibidirler.
  4. Ana gayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım yapmak için tüm maliklerin 4/5 inin yazılı izni olmalıdır.
  5. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde de ana gayrimenkule zarar verecek inşaat ve değişiklik yapamaz.
  6. Kat malikleri ana gayrimenkulün ortak giderleri için kendi arsa payları oranında katılmaktadır.

İnşaatın bir bölümünün tamamlanması ancak kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmemesi durumunda gayrimenkulün yönetimi kat mülkiyeti esaslarına göre yapılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri kiracılar ve oturma hakkı olan kişiler içinde geçerlidir. Eğer kiracılar bu hükümlere uymuyorsa kat maliki sorumlu tutulur.

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde inşaatı henüz bitmemiş yapının kullanılabilir bölümlerinin sahiplerinin hissesine düşen irtifak hakkıdır. Hak sahipleri arsa ve daire payı kadar arsa tapusuna sahiptir.

İlanları Karşılaştırın