KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 624 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME NEDİR?

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME NEDİR?

Bir arsa sahibi ya da sahiplerinin taahhüt edilen yapıyı yapacak müteahhit veya firma arasında yapılan bir sözleşmedir. Arsa sahipleri arsa üzerindeki hisselerine müteahhide devrederler, müteahhit de bu hisseler karşılığında yapacağı binadan arsa sahiplerine kat yani bağımsız bölüm verir. Bu da kat karşılığı sözleşmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Kat karşılığı sözleşmesinde iki taraf birbirlerine taahhütte bulunurlar. Müteahhit arsa üzerine inşaat yapmaya, arsa sahibi de yapılan inşaatın anlaşmada belirtilen miktarda bağımsız bölümlerini müteahhide devreder. Müteahhit bir iş yapar ve bu işin karşılığını para olarak değil kat karşılığı denen gayrimenkul şeklinde alır. Bu sözleşme ile iki taraf içinde borçlanma söz konusudur. Birbirlerine karşı yükümlülüklerini belirtilen sürede ve şekilde yerine getirmeleri, sözleşme şartlarına uygun davranmaları gerekir.

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

Kat karşılığı sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş çifte tipli sözleşmedir. Noter huzurunda düzenlenir. Hem yüklenici hem de arsa sahibinin fotoğraflı kimlik bilgileri ve vergi numaraları ile notere müracaat etmeleri gerekir. Taraflardan birinin veya ikisinde vekili bulunuyorsa vekaletname şartı vardır.

Kat karşılığı sözleşmesinde bulunan ana maddeler açık ve net bir şekilde belirtilir. Sözleşmenin kapsamı, tarafların sorumlulukları, gider ve vergiler, arsanın müteahhide satışı, bağımsız bölümlerin paylaşımı, teslim süresi, geç, eksik ve kusurlu teslimde yükümlülükler ve olası uyuşmazlıkların çözümü belirtilir.

Arsa üzerinde bir yapı varsa ve burada yaşayanların mağduriyetlerini önlemek için teslim etme süresinin aşımında uygulanacak ceza ve fesihler sözleşmede belirtilmelidir.

Kat karşılığı sözleşmesi ilerde yaşanacak olumsuzlukları önlemek amacı ile her iki taraf içinde oldukça önemlidir.

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Kat karşılığı sözleşmelerin feshi iki yolla olmaktadır. Ya taraflar anlaşarak sözleşmeyi bozarlar ya da mahkeme yoluna başvururlar. Mahkeme tarafları dinler ve sözleşme maddelerini inceleyerek karar verir.

İlanları Karşılaştırın