KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 638 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI NEDİR?

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI NEDİR?

Kat karşılığı anlaşması, arsa sahipleri ve yüklenici arasında yapılan tapu siciline tescil edilen resmi sözleşmedir. Bu sözleşme uyarınca müteahhit şahsa ait arsa üzerinde yapacağı yapının sözleşmede belirtilen payını arsa sahibine teslim etmesi gerekir. Kat karşılığı anlaşma da her iki tarafta borç yükümlülüğündedir. Arsa sahibi, müteahhite sözleşmede belirtilen mülkiyeti inşaat yapılması koşulu ile müteahhide teslim etmesi gerekir. Müteahhitte sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda binayı inşa ederek arsa sahibine payını teslim etmelidir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA ÖRNEĞİ

Kat karşılığı sözleşmesi hukuken geçerli olabilmesi için noter huzurunda gerçekleştirilmelidir.

Kat karşılığı anlaşma belgesinde öncelikle taşınmazın bulunduğu il, mahalle isimleri ve taşınmazın pafta, ada ve parsel numaraları belirtilmelidir. Sözleşmenin kimler arasında yapıldığı, tarafların isimleri belirtilmelidir.  Her iki tarafın imzalaması ile sözleşme yürürlüğe girmektedir.

Sözleşme konusuna arsa sahibine ait arsa üzerine müteahhitin inşa edeceği binanın niteliği ve bu binadan arsa sahibine anahtar teslimi vereceği bağımsız bölümlerin belirtilmesi gerekir. İnşaatın yapımı sırasında gerekli resmi işlemlerin yapılabilmesi için arsa sahibi müteahhite özel bir vekaletname vermelidir. Böylelikle imar müdürlüğü, tapu müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü ve elektrik, su ve havagazı işletmeleri müdürlüklerinde ki gerekli işlemleri müteahhit yapabilmelidir.

Konut inşaatının yapımı için gerekli tüm gelir ve giderler müteahhitin yükümlülüğündedir.

Arsa sahipleri kendilerine teslim edilecek bağımsız bölümlerin vergilerinden sorumludur.

Müteahhit arsa tesliminden itibaren en geç 24 ay içerisinde işi bitirmeye, arsa sahibinin payını vermeye ve yapı kullanma izni almaya mecburdur.

Müteahhitin işi başkasına devretmesi söz konusu değildir. Böyle bir durumda arsa sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMAZLIK         

Kat karşılığı anlaşmazlıklarda hukuk yoluna gidilebilir. Ancak bunun için kat karşılığı anlaşmanın noter huzurunda yapılmış olması gerekir.

 

İlanları Karşılaştırın