KAT İRTİFAKI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 631 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT İRTİFAKI NEDİR?

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde inşaatı henüz bitmemiş yapının kullanılabilir bölümlerinin sahiplerinin hissesine düşen irtifak hakkıdır. Henüz yapımı tamamlanmamış bir yapıdan daire, iş yeri, depo gibi gayrimenkuller satın alan ya da arsa da hissesi bulunan kişilere payına düşen kısmın arsa tapusu verilir. İnşaat tamamlanıp gayrimenkulün kullanılmaya başlanması ile kat mülkiyetine geçilir.

KAT İRTİFAK TAPUSU

Kat irtifak tapusu Tapu Müdürlükleri’nde hazırlanır. Henüz inşaatı tamamlanmamış yapının mülk sahibi ya da hissedarları arasında resmi senet düzenlenerek tapu sicil kaydı oluşturulur. Kat irtifakı almak için tüm hissedarların onayı gerekir. Hisse sahiplerinin sayısı senet düzenlenir. Her kat malikinin inşaatı süren yapının bağımsız bölümlerde olan hakları bu şekilde belirlenmiş olur. Eğer kat irtifakı bir kişiye ait olacaksa senet yerine istem belgesi hazırlanır.

Kat irtifakı tapusu almak için inşaatın tamamlanmamış olması, yapılan bölümlerin bağımsız olması ancak ortakların anlaşarak yapının tamamında kat irtifakı kurulması ve gerekli belgelerin sunulması gerekir. Bu belgeler; tüm maliklerin imzaladığı dilekçe, doğruluğu ilgili resmi kurumlarla onaylanmış inşaat projesi, vaziyet ve yönetim planı, bağımsız bölümlerin niteliğini gösteren tüm maliklerce imzalanmış ve noter tasdikli liste, taşınmazın tapusu, maliklerin kimlik bilgileri, vekil var ise vekaletname ve resmi senet yazım örneğidir.

Kat irtifakı olan kişi arsaya ortak sayılmaktadır. Kat irtifaklı tapu binanın yapımının tamamlanması ise kat mülkiyeti tapusuna geçirilir. Yapı kullanma izni ile Tapu Müdürlüğü tarafından kat mülkiyet tapusu verilir. Kat irtifaklı tapusu bulunan mülkün mülkiyet tapusuna geçmesi ile değeri artmakta buna bağlı olarak da vergisi artacaktır.

KAT İRTİFAKI YÖNETİM PLANI

Kat irtifakı yönetim planı, tüm malikleri bağlayan, binanın yönetiminin nasıl yapılacağını, ne amaçla kullanılacağını, yönetici ücretlerini ve yönetimle ilgili konuları içeren bir sözleşmedir.

 

İlanları Karşılaştırın