KAT İRTİFAKLI DAİRE ALMAK DOĞRU MU
  • 28-05-2018
  • 841 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAT İRTİFAKLI DAİRE ALMAK DOĞRU MU

KAT İRTİFAKLI DAİRE ALMAK DOĞRU MU?

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde inşaatı henüz bitmemiş yapının kullanılabilir bölümlerinin sahiplerinin hissesine düşen paydır. Henüz yapımı tamamlanmamış bir yapıdan daire, iş yeri, depo gibi gayrimenkuller satın alan ya da arsa da hissesi bulunan kişilere payına düşen kısmın arsa tapusu verilir.

İnşaatın yapımına başlanmadan önce arsanın bulunduğu yerin Belediyesine yapılacak binanın projesi sunulur. Belediye projeyi inceler ve uygun gördüğü takdirde inşaatın başlaması için onay verir. İnşaatın bodrum katının çıkması ile de isteğe bağlı kat irtifak tapusu alınır.

Kat irtifaklı daire almanın dezavantajları nelerdir?

Kat irtifaklı tapular alındıktan sonra müteahhit projeye aykırı bir şekilde inşaatın yapımını gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda daireyi satan alan kişi mağdur olabilmektedir. Belediye, binanın projeye uygun olmaması nedeni ile yıkım kararı çıkarabilir, projeye aykırı inşa edilen binalara bankalar kredi vermezler, diğer hak sahipleri yıkım kararı aldırabilir. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için kat irtifaklı daire satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Kat irtifakı olan yapının inşaatı tamamlanması ile proje uygunluğunun denetiminin yapılması için belediyeye başvurmak gerekir. Belediye yapının projeye uygun olarak yapıldığına karar verdiğinde Yapı Kullanma İzin Belgesi yani iskan çıkarır.

Banka kredisi kullanılması söz konusu ise kat irtifaklı dairelerde iskan olması şartı bulunmaktadır. Bu yüzden iskan çıkarılmış olmasına dikkat etmek gerekir. İskan almak için tüm kat maliklerinin birlikte başvurmaları ve masrafları karşılamaları gerekir. İskan belgesi ile yapının imar ve yapım kurallarına göre tamamen bittiği tescillenir.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki ne fark vardır?

İnşaatı tamamlanmış bir binanın kullanılabilir durumdaki bağımsız bölümleri üzerinde maliklerin mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir. Belediyeden iskan alındıktan sonra Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak mülkiyet tapusu alınabilir. Kat irtifakı ise inşaatı henüz bitmemiş yapının kullanılabilir bölümlerinin sahiplerinin hissesine düşen arsa payıdır.

Kat mülkiyeti ile söz konusu dairenin imar mevzuatına uygun şekilde yapılmış olduğu kesinlik kazanır. Bu dairenin satın alınması sırasında tapusunda kat mülkiyeti kısmının işaretli olmasına dikkat edilmelidir.

İlanları Karşılaştırın