KAGİR NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 1,161 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAGİR NEDİR?

KAGİR NEDİR?

Tuğla, doğal taş, briket, kerpiç, beton, gaz beton gibi yanmaz sınıftan ve organik kökenli olmayan yapı malzemelerinin harç vasıtası ile birleştirilerek yapılan duvarlara kagir duvar ve bu duvarlardan oluşan yapılara kagir yapı adı verilir. Halk arasında özellikle taş ve harman tuğlası malzemelerinden yapılmış yapı anlamında kullanılır.

 Yapının taşıyıcı sistemine göre kagir yapılar değişik gruplara ayrılır. En eski bilinen hali ile taş veya taş ve tuğla malzemeden yığma olarak yapılmış yapılar yığma kagir yapı olarak bilinir. Taşıtıcı duvarlarının yanı sıra kat döşemeleri ve bölme duvarları da benzer şekilde beton, tuğla gibi yanmaz malzemeden yapılmış yapılara tam yapı kagir denir.  Tam ve yığma kagir yapıların yanı sıra yarı kagir, karkas kagir olarak tanımlanmış türleri olsa da büyük çoğunluğu yığma ve genelde çok yüksek katlı olmayan yapılardır. Kagir yapılar genellikle yangına dirençli bir yapı çeşidi olarak nitelendirilir. Bu türden yapılar tapu kayıtlarında yapı cinsi bölümüne kagir yapı olarak kaydedilir.

Kagir yapılar insanlık tarihinin en eski yapı çeşitlerinden biridir. Binlerce yıldır bilinen ve kullanılan bir yapı türüdür. Taş malzemelerin üst üste dizilerek oluşturulan ilk örneklerinden sonra araya bağlayıcı harç tabakasının koyulması ile çok uzun yıllar dayanan güçlü yapılar elde edilmiştir. Taşın zor bulunduğu ve kullanılması zor olan bölgelerde kerpiç ve sonrasında tuğlanın bulunuşu ile taş ve tuğladan oluşan kagir yapılar büyük yaygınlık göstermiş. Sadece konutlar değil, dinsel yapılar, kaleler, yol ve köprülerin yapımında da kagir yapı teknikleri kullanılmıştır.

Taş kagir yapılar, malzemenin bulunabilirliğine ve cinsine göre muhtelif şekillerde yapılırlar. Ocakta yumuşak formda olup kolayca kesilebilen taşlarda yapılan kesme taş kagir yapılarla çok düzgün yüzeyler elde edilir. Malzemenin uygun değil ise taşlar kabaca veya dikkatlice yontularak oldukça düzgün yüzeyli veya daha kaba taş duvarlar oluşturulabilinir.

İlanları Karşılaştırın