KANUNİ ŞUFA NEDİR?
  • 09-04-2018
  • 656 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KANUNİ ŞUFA NEDİR?

KANUNİ ŞUFA NEDİR?

Şufa, ön alım hakkı demektir. Genellikle Tapu Sicil işlemlerinde Kanuni Şufa hakkından bahsedilmekte ve uygulanmaktadır. Paylı mülkiyete sahip gayrimenkullerin hissedarları, bu gayrimenkulün tüm hisselerini hissedar olmayan kişilerden önce alma hakkına sahiptir. Bu hak tüm hissedarlar için geçerlidir. Bu uygulamaya Kanuni Şufa denir.

KANUNİ ŞUFA HAKKI

Medeni Kanun’un 732. Maddesine göre hisseli tapulu gayrimenkulün hissedarlarından birisi hissesini satmak istediğinde öncelikle diğer hissedarlara bunu bildirmeli ve almak isteyen olup olmadığını sormalıdır. Bu bildirim işlemi hem alıcı hem de satıcı tarafından yapılabilmektedir. Sormadan hissedar olmayan bir kişiye hissesini satarsa diğer hissedarların kanuni şufa hakkı davası açmaya yetkisi vardır.

Diğer hissedarların kanuni şufa hakkı davası açamayacakları durumlar ise, gayrimenkulün takas yolu ile satılması, bağış yapılması ve icra yolu ile satılmasıdır. Bu durumlarda diğer hissedarlar dava açamazlar.

KANUNİ ŞUFA HAKKI SÜRESİ NE KADARDIR?

Kanuni şufa hakkı yasalarla belli süreye bağlanmıştır. Gayrimenkulün alıcısı tarafından şufa hakkı sahibine bildirim yapılmışsa hissedar 3 ay içinde şufa davası açma hakkına sahiptir.

Hissedarın yani şufa hakkı sahibinin bilgisi olmadan satış yapılırsa satıştan itibaren 2 yıl süre içinde şufa davası açabilir.

Gayrimenkuldeki hissesi olan kişi hissesini hissedarlardan birine satarsa diğer hissedarların şufa davası açma hakkı yoktur. Kanuni şufa, hissedarlar arasına yabancı üçüncü kişileri sokmamak mantığı ile uygulanmaktadır.

KANUNİ ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT

Kanuni şufa hakkından feragat etmek resmi yollarla mümkündür. Bunlar noter ve Tapu Sicil Müdürlükleri’ ne başvurarak yapılır. Ayrıca kanuni şufa hakkı açma süresi geçtiği durumlarda da bu hak kaybedilmiş olur.

Kanuni şufa hakkından feragat resmi yazılı şekle tabidir ve tapuya şerh koyma şartı vardır.

İlanları Karşılaştırın