KIYI KENAR ÇİZGİSİ NEDİR?
  • 09-04-2018
  • 1,215 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KIYI KENAR ÇİZGİSİ NEDİR?

KIYI KENAR ÇİZGİSİ NEDİR?

Öncelikle kıyının anlamından bahsetmek gerekirse; suyun karayla birleştiği yer olduğunu söyleyebiliriz. İki türlü kıyı bulunmaktadır. Dar ve yüksek, alçak ve basık kıyılar… Dar ve yüksek kıyıda eğimli yerler, alçak ve basık kıyıda düz bir şekilde devam eden plaj gibi yerler anlaşılmaktadır.

Deniz, göl, akarsuların kıyı çizgilerinden karaya doğru uzanan kayalık, bataklık, sazlık gibi olan yerlere kıyı kenar çizgisi denir.  Kıyı yüksek ve eğimli ise eğimin en üst sınırıdır.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Kıyı Kanunu’na göre deniz, göl ve akarsuların kara parçasına değdiği noktaların birleşmesi ile doğal kıyı çizgisi ortaya çıkar. Doğal ve suni göllerde kıyı çizgisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından saptanan maksimum su kotudur.

Kıyı Kenar Çizgisi ise deniz, göl ve akarsuların kıyı çizgisinden sonra kara yönünde kumsal, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık yerlerdir. Yüksek kıyılarda da şeve ve falezin en yüksek noktasıdır. Bu noktaların birleşmesi ile kıyı kenar çizgisi saptanmış olur.

Kıyı kenar çizgisinin tespiti teknik ve bilimsel çalışmalar gerektirir.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kıyı Alanları Türkiye Milli Komitesi, ilgili meslek odaları, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve iş birliği ile çalışmalar yapılmaktadır.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ KAMULAŞTIRMA

Kıyı çizgilerinin kamusallaştırılması 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında herhangi bir sınır ihlali olduğu durumlarda söz konusudur. Sınır ihlali olduğunda yasa gereği kamulaştırma süreci başlar.

Kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan özel mülkiyetli taşınmazlarla ilgili açılan davalarda, tapunun iptaline karar verilir,  kamulaştırma bedeli ve ecri misil talep edilebilir. Ayrıca tersaneleri su ürünleri yetiştirme ve üretme tesisleri kıyıdan başka yerlerde faaliyet gösteremeyecekleri için kıyı çizgisinde yapılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın