KANUNİ ŞUF’A HAKKI NEDİR
  • 15-04-2018
  • 573 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KANUNİ ŞUF’A HAKKI NEDİR

KANUNİ ŞUF’A HAKKI NEDİR?

Ortak hisseli gayrimenkullerin satışlarında hissesi olan diğer pay sahiplerinin öncelikli satın alma hakkı vardır. Buna Kanuni Şuf’a hakkı denir. Medeni Kanun’un 732. Maddesine göre Kanuni Şuf’a hakkı gayrimenkul üzerinde hissesi olan tüm ortaklar için geçerlidir.

Genellikle miras hukukunda kanuni şuf’a hakkı ile karşılaşılmaktadır. Kardeşlere miras kalan ortak tapulu gayrimenkullerde hissesini satmak isteyen kardeş üçüncü kişilere satmak istediğinde diğer kardeşlerin kanuni şuf’a hakkı doğar. 3. Kişilere satılan hisse söz konusu ise diğer kardeşler yani ortaklar kanuni şuf’a davası açabilirler.

KANUNİ ŞUF’A HAKKI NASIL DOĞAR?

Kanuni Şuf’a hakkı kanundan ve sözleşmeden olmak üzere iki şekilde doğar. Eğer hisse sahibi hissesini üçüncü kişiye satarsa diğer hissedarlar kanunen haklarını arayabilirler. Sözleşme yolunda ise tapu kütüğüne şerh edilerek hak kazanılır.

Kanuni Şuf’a hakkı yasalarla belli süreye bağlanmıştır. Gayrimenkulün alıcısı ya da satan hissedar tarafından ortak hisse sahibine bildirim yapılmışsa hissedar 3 ay içinde şufa davası açma hakkına sahiptir. Hissedarın yani şufa hakkı sahibinin bilgisi olmadan satış yapılırsa satıştan itibaren 2 yıl süre içinde şufa davası açabilir. Gayrimenkulün hissedarlarından birinin başka bir hissedara hissesini satmasında Kanuni Şuf’a Hakkı aranmaz. Kanuni Şuf’a Hakkı sadece üçüncü kişilere yapılacak hisse satışlarında söz konusudur. Bunun amacı da hissedarlar arasına yabancı bir kişinin girmesini önlemektir.

Kanuni Şuf’a hakkından feragat, noter ve Tapu Sicil Müdürlükleri’ ne başvurarak yapılır. Ayrıca kanuni şufa hakkı açma süresi geçtiği durumlarda da bu hak kaybedilmiş olur. Kanuni Şuf’a hakkından feragat resmi yazılı şekle tabidir ve tapuya şerh koyma şartı vardır.

Hisseli bir gayrimenkulün icra yolu ile satışında diğer hissedarların Kanuni Şuf’a Hakkı yoktur.

 

İlanları Karşılaştırın