MEVZİİ İMAR PLANI NEDİR
  • 15-04-2018
  • 1,965 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MEVZİİ İMAR PLANI NEDİR

MEVZİİ İMAR PLANI NEDİR?

Çoğalan nüfus, göçleri belli bir bölgede iş olanaklarının fazla olması gibi nedenler ile belirli bir bölgede yeni yerleşim yeri açısından mevcut imarlı yerleşim alanlarında yetersizlikler doğurabilir. Bu yeni yerleşim yerine ihtiyaçtan dolayı hem sosyal hem de altyapı açısından kendine yeterli yeni imar alanlarının oluşturulması için yapılan bölgesel yerleşim planlarına Mevzi İmar Planı denir.

Mevzi İmar planları Mevzii imar planı, İmar Kanununa dayanan ve yerel olarak oluşturulan bir çeşit imar planıdır. Mevcut imarlı alanlar ile direkt olarak bağlantısı olmayan ama yeni yerleşim yerleri ihtiyacını karşılamak amacı ile oluşturulur.

Mevzi İmar Planları hemen çevresindeki imar durumuna yetkili belediyelerce yapılır. Ancak yakın bölgede bir belediye yok ise bu kez Mevzi İmar Planları valilikçe yapılabilir. Mevzi İmar planı yapılacak bölgedeki maliklerin tümünün resmi olurları yani muvafakati gereklidir. Ancak resmi devlet kurumlarınca yapılan zorunlu Mevzi İmar Planı çalışmalarında böyle bir onaya ihtiyaç durulmaz.

Mevzi İmar Planları hazırlanmasında ilk aşama saha ve kadastro açısından uyumlu 1/5000 ölçekli bir çalışma yapılır ve genel hatları ile Mevzi İmar planı oluşturulur. Daha sonra bu plan üzerinde detaylı bir çalışma sonrasında 1/1000 ölçekli mevzi İmar planı bitirilir.

Mevzi imar planı hazırlanmasında Mimarlı ve şehircilik ve kentsel tasarım eğitimi görmüş v bu dallardan en az birinde yüksek lisans yapmış teknik elemanlar çalışırlar.

Devletin kendi kararları çevresinde yapılan Mevzi imar planları haricinde şahıslarında Mevzi İmar planı hazırlanması talebi olabilir.  Maliklerin bu durumlarda başvuran maliklerin tapu tescilleri ile birlikte kanunda adı geçen belgeler ile başvuruları gerekir.  Yeni yerleşim alanlarının gerçekten önemli olduğu yerlerde Çevre Bakanlığı, belediyeler ve valilik ortak bir plan ile hareket ederek yeni Mevzi İmar planlı hazırlanmazsını koordine ederler.

 

İlanları Karşılaştırın