İTİRAZ NE DEMEK
  • 15-04-2018
  • 635 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İTİRAZ NE DEMEK

İTİRAZ NE DEMEK?

İtiraz, ortaya atılan bir düşünceye ya da alınan bir karara karşı çıkmaktır. Günlük hayatta insanlar birbirlerinin düşüncelerine ve davranışlarına itiraz etmektedirler. Ancak Hukuki açıdan itiraz etme bir takım şartlara bağlıdır ve itiraz davası açma hakkı bulunmaktadır. Ceza Davalarında savcılık kararına sanığın itiraz hakkı bulunmaktadır. Buna hukuki çare denir. Hakim kararlarına itiraz hakkına ise kanun yolu denir. İtiraz Kanun Yoluna başvuran sanık aleyhine alınan kararın kesinleşmesini engellemiş olur. İtiraz Kanun Yoluna başvurma süresi 7 gündür. İtiraz Kanun yoluna başvurabilecek kişiler, Cumhuriyet Savcısı, sanık ve suçtan zarar görenler ve vekil avukatlardır. Tutuklu kişilerin itiraz kanun yoluna başvurmaları için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne dilekçe ile beyanda bulunmaları gerekir.

Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde alınan kararlar ve verilen hükümler konusunda haksızlık, yanılgı, eksiklik olduğunu düşünen aleyhinde karar verilmiş olan kişiler itiraz edebilirler. Böyle bir durumda üst mahkemede verilen karar ve hükümler yeniden incelenir ve varsa bir yanılgı ya da hata bunu ortaya çıkarırlar.

Borçlar Hukuku’nda borçlunun, alacaklının hakkının olmadığını veya mevcut borcunun olmadığını ileri sürmesine İtiraz denir. Borçlu bu gibi durumlarda ibraname, feragatname, ücret bordrosu gibi ispat niteliğinde belgeleri mahkemeye verir ve bunlar itiraz olarak değerlendirilir. Bunlar ışığında itiraz sebebi anlaşılıyorsa hakim resen kabul eder. Yani borçlunun itirazına gerek yoktur zaten mahkemeye sunulan delillerden hakim borçlunun haklılığını anlar ve karar verir.

İcra davalarında icraya karşı dava açma süresi 7 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde itirazda bulunmadığı takdirde icra kararı kesinleşir. İtiraz yazılı veya sözlü yapılır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi borçlarına 30 gün için itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Mükellefler takdir komisyonu kararı kesinleşene kadar kararın iptali talebinde bulunabilirler.

 

İlanları Karşılaştırın