KAMU ORTA MALI NEDİR?
  • 27-03-2018
  • 3,769 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KAMU ORTA MALI NEDİR?

KAMU ORTA MALI NEDİR?

Kamu orta malı, kamu hizmetine tahsis edilmiş yayla, mera, çayır, kışla gibi tarım arazilerine denir. Bu yerler özel mülkiyete ait olmadığı için tapu kütüğü yerine özel sicil üzerine işlenir. Kamu orta malları idarenin malvarlığını oluşturmaktadır.

Kamu orta malları idare hukuku hükümlerine tabidir ve bu mallarla ilgili uyuşmazlıklar idari yargı mahkemelerinde çözümlenmektedir.

Kamu orta malları türleri, idare malı, kamusal mal, kamu tüzel kişilerinin malları ve devlete ait mallarıdır. Tescili Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikler ile duyurulmaktadır.  1496 sayılı Kamu Orta Malları başlığı ile yayınlanan genelgede kamuya ait mallar, kamu tüzel kişilerine ait mallar ve idareye ait mallar belirtilmektedir.

Kamu orta malları olan alanlar halka mal edilmiş alanlardır. Halkın kullanabileceği ama üzerine yapı inşa etmesi yasaktır.  Örneğin mera ve otlak gibi yerlerde hayvanları otlatmak kullanılabilmekte ancak üzerine herhangi bir yapı inşa edilememektedir.

Şahsa ait bir alan kamu orta malı için belirlenmişse ilgili kurum, şahsın elinden belli ücret karşılığında bu alanı satın alarak kamu ortak malı olarak halka hibe eder. 

KAMU ORTA ALANI KİME AİTTİR?

Kamu orta malları Devlete ait mallar ve Kamusal mallar olarak da adlandırılır. Ancak bu alanlar sahipsiz mallar niteliğindedir. Devir edilemez haczedilemez, özel kişiler tarafından kazanılamaz, üzerinde sınırlı ayni haklar kurulamaz. Kamu orta malları, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kamu yararına ayrılmış, herkesin ya da belli bir topluluğun kullanabildiği devlet malıdır.

Özel kişilerin kamu orta mallarına zarar vermeleri ve hırsızlıkları söz konusu olduğunda ağırlaştırılmış cezalar uygulanmaktadır.

KAMU ORTA MALLARI NERELERDİR?

Mera, yayla, kışla, çayır, otlak, kayalık­lar, taşlıklar, tepeler, dağlar, sazlık kamışlık, meşelikler, fundalıklar, ormanlar, yollar, köprüler, meydanlar, pazar yerleri sayılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın