SOSYAL ALT YAPI NEDİR?
  • 27-03-2018
  • 1,049 Görüntüleme
  • A +
  • A -

SOSYAL ALT YAPI NEDİR?

SOSYAL ALT YAPI NEDİR?

Sosyal alt yapı, şehir ve kırsal kesimlerde yaşayanların gelişmiş bir toplum yaşamına sahip olmaları için sağlık, eğitim, kültürel ve yönetimsel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan hizmetlerdir. Yaşanılan çevredeki okullar, üniversiteler, hastaneler, yeşil alan ve parklar sosyal alt yapıyı oluşturur. Bunların eksiksiz bir şekilde sağlanması belediyelerin, valiliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

Toplu yaşamda genel alt yapının bir dalı olan sosyal alt yapı, toplumun huzuru ve refahı için planlanır. İnsanların yaşam standartlarını arttırmak sosyal alt yapı imkanları ile gerçekleştirilmektedir.

SOSYAL ALT YAPI ALANLARI

Eğitim, sağlık, kültürel, dini hizmet veren sosyal tesisler alt yapı alanlarıdır. Yerleşim yerinde yaşayan insanların yararlanabileceği bu alanlar kamu kurum ve kuruluşları olarak sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Sosyal alt yapı alanları;

Eğitim Tesisleri: ilk, orta öğretim mesleki ve teknik lise, yüksek öğretim kurumları

Sağlık Tesisleri: Hastane, sağlık ocağı, doğumevi, kaplıca, poliklinik, rehabilitasyon merkezi ve dispanserlerdir.

Sosyal ve Kültürel Tesisler: Yaşlı bakım evleri, halk eğitim merkezleri, kütüphane, çocuk yuvası, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, dinlenme park ve tesisleri,yurtlar, sinema, konser, tiyatro salonlarıdır.

Dini Tesisler: Cami, mescit gibi ibadethanelerdir.

Spor Tesisleri: Her türlü sporun yapılacağı açık ve kapalı spor salonlarıdır.

SOSYAL ALTYAPI PROJELERİ

Kamu kurum ve kuruluşları imar planında belirtmek suretiyle sosyal altyapı projeleri oluşturabilirler. Kalkınma ajansları sosyal altyapı projeleri oluşturmakta ve hayata geçirilmesini sağlamaktadırlar.

Sosyal altyapı projelerini oluşturmak için imar planları dikkate alınmaktadır. Neresinin eğitim neresinin kültürel ya da sağlık tesisleri için uygun olduğu kadastral durumunu ile imar planında belirtilmektedir.

İmar planındaki bir sosyal alt yapı alanının kaldırılması için aynı bölgede eşdeğer yeni bir alanın ayrılması ile mümkündür.

İlanları Karşılaştırın