BİNA CEPHELERİ NEDİR?
  • 27-03-2018
  • 1,741 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BİNA CEPHELERİ NEDİR?

BİNA CEPHELERİ NEDİR?

Genel bir tanım olarak yapıların dış ortamla temasta bulunan düşey yüzeylerine cephe denir. Cepheler yapının dış kabuğudur ve açık hava ile olan bağlantısıdır.  Bu yüzden fiziki olarak yapıların açık hava koşullarından korunması açısından en önemli öğelerden gibidir. Rüzgar, ısı, su, nem gibi dış etkilerin kontrolünü ve korunmasını sağlar. 

Genel olarak cepheler bir yapının her tarafını sararlar. Fonksiyon veya tasarımı nedeniyle bazı cepheler boş bırakılabilinir. Genel olarak cepheleri baktıkları yön ile adlandırmakla beraber imar açısından cepheye baktığımızda cepheler sadece yön olarak adlandırılmazlar.  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtildiği üzere Parsel cephesi önemli bir tanım olarak ortaya çıkar. Parsel cephesi bir yapının oturduğu parselin yol tarafındaki cephesine verilen isimdir. Ancak birden fazla yola cephesi olan yapılarda en geniş yola göre parsel cephesi belirlenir. Parsel cephesine aynı zamanda yol cephesi tanımı da kullanılır. Yol cepheleri ön cephelerdir. Yol cephelerinin uzunluğu çıkmalar hariç hesaplanır.

Bir ada üzerindeki yan yana parsellerin imar durumuna göre oluşturdukları ön cepheler imar durumunda cephe hattını oluşturur. Aynı şekilde binaların arka cephelerinin birleştiren hattata arka cephe hattıdır. Projelendirmede bu hatlar dikkate alınmalıdır.

Binaların cepheleri oluşturulur iken sebebi ne olursa olsun yapay yollarla mevcut kaldırım seviyesine kazı ve benzeri yöntemler ile aşağı indirilmesine izin verilmez.  Doğal eğil gibi durumlarda kaldırım tarafında 0,5 metreden fazla aşağı inen cephelerin önünde güvenlik duvarı gibi önlemler alınması zorunluluktur.

Cephelerin yapıları koruma fonksiyonlarının yanı sıra estetik ve mimari karakter açısından önemidir.  Cepheler yapıların görünen yüzüdür ve o yapının değerlendirilmesinde birinci derecede etkilidir.  Bu Bakış açısı ile bakıldığında cepheler için gösterilen özenini anlamak mümkündür. Çünkü yapıların ticari değerlerini oluşturan en önemli bileşen cephedir.

İlanları Karşılaştırın