KADASTRO NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 759 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KADASTRO NEDİR?

KADASTRO NEDİR?

Kadastro;  ülke bütünündeki taşınmazların mevcut haritalar üzerinde veya bu haritalar mevcut değil ise arazi üzerinde yapılan ölçümler ile sınırlarının ve sahiplerinin ve hukuki durumlarının tespit edilmesi ve tapu sicillerine kayıtlarının yapılması için gerekli tüm çalışmalardır. Kadastro çalışması ülke içindeki taşınmazların sistematik bir şekilde envanterini çıkararak mülkiyet haklarını korumak,  taşınmazların hukuki statüleri ortaya çıkarmak ve miktarlarının tespitine kaynaklık eder.

Pratikte harita üzerine sistematik olarak işlenen arazi parçaları haritaları bir araya gelerek ülkenin taşınmazlar haritasını oluşturur.

Günümüzde geçerli 1987 yılında 3402 numaralı kadastro kanunu kadastro tanımını, uygulamaların esaslarını, uygulama biçimini belirler.

Kadastro çalışmaları son derece kurallara bağlı işlerdir. Bir bölgede kadastro çalışması yapılacak ise bu durum en az bir ay öncesinden resmi gazetede ve yerel basın aracılığı ile açıkça ilan edilir. Saha ve ölçüm çalışmalarında bizzat Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde devlet memuru olarak çalışan 2 adet kadastro teknisyeni, muhtar veya onun temsilcisi ve muhtarlık veya belediye meclisince seçilen 3 gözlemci bulunmalıdır. Tüm çalışmalar devletin yetki ve sorumluluğunda ve denetim altında gerçekleştirilir. Yapılan kadastro çalışmaları vergi ve mali açısından arazinin değerini, hukuki açıdan taşınmazın sahip veya sahiplerinin tespit ve hukuki durumlarını, Haritacılık açısından arazinin topografik bilgileri ile toprak yapısı, sınırlar ve ölçüler konusunda detaylı bir envanter oluştururlar.

Kadastro çalışmaları sonucunda tespit edilen her bağımsız arazi parçası kadastro parseli olarak tanımlanır. Kadastro haritalarına ada, parsel numaraları ile işlenirler.

Kadastro sonuçlarına kadastro tespit tutanağının teslim edilmesinden sonra en fazla 10 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. İtiraz başvuruları Kadastro Müdürlüklerine yapılır. Kadastro durumları hakkında bilgilenme için Kadastro Müdürlüklerine başvurulabilir veya internet vasıtası ile parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilir.

Kadastro hakkındaki uyuşmazlıklarda Kadastro Kanununa göre hareket eden Kadastro Mahkemeleri yetkilidir.

İlanları Karşılaştırın