KADASTRO ÇAPI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 2,390 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KADASTRO ÇAPI NEDİR?

KADASTRO ÇAPI NEDİR?

Çap genel olarak ait olduğu parsel ile ilgili bilgiler içerir. Bu imar çapı ve kadastro çapı olabilir.

İmar çapında bir inşaatın başlayabilmesi için gerekli olan bilgileri içerir. Bu bilgiler inşaat alanının ve sınırlarının boyutları, çekme mesafeleri kat adedi ve gabari, gibi temel ölçü sınırlamalarıdır.

Kadastro çapı imar çapın için gerekli kararların alınmasından sonra bu bilgilerin ölçüm ve düzenlemeler sonunda çizilip belgelenmesi işlerine denir. Kadastro çapında sadece inşaat yapılabilir alanlar değil tüm parselin ölçüm bilgilerinde içerir.

İmar çapı daha çok inşaatın yapılmasına yönelik hazırlanır. İnşaat yapılacak parselin inşaat için gerekli kural ve ölçüleri içerir. İnşaatın oturum boyutları, kat sayısı, inşaat maksimum yüksekliği, komşu ve yola olan yaklaşma mesafesi, yön,  TAKS veya imar durumuna göre emsal değerini veren kat alanı kat sayısı (KAKS) bilgileri imar çapı ile öğreniriz.

Kadastro çapı ya da kadastro ayırma çapı ise imar planı ile düzenleme alanında kalan parsellerin çap hazırlanarak düzenlenmesi işlemidir. Yani bir parselin imar düzenlemeleri kapsamı dışında olabilecek parçalarını da içerir. İmar alanı dışındaki parçalar aynı parsel üzerinde işaretlenir ve bunun için ayrı bir çap düzenlemesi yapılmaz. İmara açık kısımları ve haricindeki tüm parselin yüzey alanı bilgisi verilir. İmara açık veya değil tüm parsele bölümleri için ayrı ayrı işlem yapılmaz ve tek parsel numarası verilir.

Kadastro çapı aynı imar çapı gibi belediyelerce hazırlanır ve verilir. Kadastro çapının hazırlanması ve onaylanması belediye encümeni, meclisi, tarafından onaylanır ve kararlardan bu makam yetkilidir.

Kadastro çapı belgesi için parselin bulunduğu ilgili belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Dilekçede ilgili parselin ada, pafta ve parsel numaraları belirtilmelidir.

İlanları Karşılaştırın