İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 682 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR?

İZALE-İ ŞUYU NEDİR?

İzale-i şuyu, taşınmaz malların ortak mülkiyet hakkına sahip olan hissedarlara payları oranında taksim edilmesidir. Bu anlaşma yolu ile sağlanamıyor ise mahkeme tarafından taşınmazın satışı yapılarak hissedarların payları oranında satış bedelinin paylaştırılması mümkündür.

İZALE-İ ŞUYU DAVASI

Medeni Kanun’ da adı geçen İzale-i şuyu davası, ortak bir taşınmaza sahip ortakların taşınmaz üzerindeki paylarını anlaşarak bölüşememesi durumunda mahkeme tarafından çözüm sağlanmasıdır. Ortak mülkiyetli taşınmazın satışı mahkeme tarafından yapılarak satış bedeli hak sahiplerinin payları oranında bölüştürülmektedir. Mahkeme öncelikle adı geçen taşınmazın bölüştürülebilir nitelikte olup olmadığına bakar ve bölünebiliyorsa pay sahiplerinin hakkı oranında paylaştırır. Taşınmazın bölünmesi söz konusu değilse mahkeme taşınmazı açık arttırma ile satışa çıkarır. Kanunda aynen taksim olarak tanımlanmakta ve hissedarlar arasında payları oranında satış bedeli paylaştırılmaktadır.

Taşınmazın ortak mülk sahiplerinden birinin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak talepte bulunması ile İzale-i şüyu davası açılmış olur. Mahkeme öncelikle gayrimenkulün niteliği ve bölüştürülebilir olmasının araştırılması için bilirkişi görevlendirir. Bilirkişinin hazırladığı rapor mahkeme tarafından incelenerek mümkünse paylaşma kararı, bölünemiyorsa satış kararı alır. Açık arttırma ile taşınmaz satışa sunulur ve satış sonucunda hak sahiplerine payları oranında satış bedelinden hakkı verilir. İzale-i şüyu davalarında pay sahipleri malik, maliklerin mülkiyetine paylı mülkiyet denir. Ortak malların tümünün üzerinde hak sahibi olan hissedarların mülkiyetine elbirliği mülkiyeti denir.

İZALE-İ ŞUYU DAVASINDAN FERAGAT

İzale-i şüyu davası açmış bir kişi mahkeme sürecinde davadan feragat etme hakkına sahiptir. Kişinin feragat etmesi ilerde yeniden mahkeme İzale-i şüyu davası açmasına engel değildir. Tüm hissedarlar için bu hak vardır.

İZALE-İ ŞUYU DAVA DİLEKÇESİ

Ortak taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilerin tümünün İzale-i şüyu davası açma hakkı vardır. Bunun için Sulh Hukuk Mahkemelerine dilekçe ile başvurması gerekir. Dilekçede beyanını açık bir şekilde ifade etmesi ve tüm hak sahiplerinin bilgilerini vermesi yeterlidir.

İlanları Karşılaştırın