İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 878 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET NEDİR?

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET NEDİR?

Herhangi bir taşınmazın üzerinde birden fazla hak sahibi varsa, bu paylar gösterilmeksizin ifade edilen mülkiyet sahipliğine "iştirak halinde mülkiyet" veya "elbirliği mülkiyeti" adı verilir.  Mülkiyet, iştirak halindeki mülkiyetten pay oranları bakımından faklılık gösterir. İştirak halindeki mülkiyette her bir mülkiyet sahibi taşınmaz malın tamamı üzerinde hak sahibi olabilmektedir. Bu taşınmaz mal için yapılacak her türlü yasal işlem için tüm hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ve onayı gerekmektedir.   İlgili onaylar alındıktan sonra taşınmaz ile ilgili işlemler yasal olarak geçerlilik kazanır.

İştirak halindeki mülkiyette taşınmaz mal maliklerinin taşınmaz üzerindeki pay oranları belirli değildir. Taşınmaz mal maliklerinin taşınmaz üzerindeki yasal hakkı, taşınmazın belirli bir payına göre değil tümüne yönelik olarak tanımlanmıştır. Örnek olarak; kişiler arasında ilgili taşınmaz ile ilgili bir sözleşme varsa ve bu sözleşmede aksi bir durum belirtilmemişse, mülkiyet sahibinin vefatı halinde miras üzerinde hak sahibi olanlara geçen bir taşınmazın mülkiyeti, iştirak halinde mülkiyet tanımı için örnek oluşturabilir.

İştirak Halinde Mülkiyet Hakkının Kiraya Verilmesi

Türk Medeni Kanunu'ndaki 4721 sayılı yasada açıklanan Miras Hukuku'na göre her bir mirasçının miras üzerindeki hisselerinin nasıl belirleneceği tanımlanmıştır. Bu hisseler ilgili tanıma göre belirli olmakla birlikte mirasçıların hakkı mülkiyet sahibinin vefatı ile mirasçılara geçen miras üzerinde mirasın tamamını kapsayacak hakları vardır. Miras üzerindeki yasal hak ve yükümlülükler ilgili miras üzerinde belirlenmiş pay oranlarına göre değil tümüne göre belirlenir. Bunun için iştirak halinde mülkiyete konu olan bir taşınmaz malın kiraya verilmesi durumunda taşınmaz mal üzerindeki mirasçıların tümünün onayının alınması gerekir. Yani gerçek mülkiyet sahibinin vefatı durumunda mirasçılarına geçen bir taşınmaz malın kiraya verilmesi mirasçılar arasında yapılacak sözleşmelerle tanımlanır.  Bu sözleşmede kiraya verilecek taşınmaz mal için tüm hak sahiplerinin onaylarının bulunması gerekir.

 

İlanları Karşılaştırın