İŞTİRAKIN FESHİ NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 1,758 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İŞTİRAKIN FESHİ NEDİR?

İŞTİRAKIN FESHİ NEDİR?

İştirakin feshi, ortaklığın bitmesi, ortak mülkiyetin sona erdirilmesi demektir. Tapuda yapılan akitsiz işlemlerdendir. İştirakin feshi ile miras ya da benzer şekildeki ortaklıklar sona ererek hissedarlık esası ortaya çıkar. İştirak halinde ki taşınmazlarda iştirakçiler kendi hisselerini satamazlar. Satış yapabilmeleri için iştirakin feshi gerekir.  Söz konusu taşınmaz üzerinde ki iştirakin sona erdirilmesi yani fesh edilmesi hissedar ve iştirakçilerin isteği ile mahkemeye başvurması halinde gerçekleşir.

İŞTİRAKİN FESHİ DAVASI

İştirakçiler aralarında anlaşarak istekleri doğrultusunda iştirakin feshi için mahkemeye başvurmalıdırlar. İştirakin feshi davası için istenen belgeler;

Taşınmaza ait tapu senedi

Taşınmazın tapu senedi yoksa ada ve parsel numaralarını belirten belge veya malikin beyanı

Tarafların TC kimlik belgeleri, pasaportları, varsa vekilin avukat kimliği, fotoğrafı ve vergi numarası

Tescil işlem Belgesi

İştirakçilerin 6×4 vesikalık fotoğrafları

Bu belgeler ile İştirakin Feshi Dilekçesi ile başvuruda bulunulur.

İştirakin Feshi Dilekçe Örneği

İştirakin feshi dilekçesinde öncelikle davalı ve davacıların isimleri, vekalet eden avukatların isimleri belirtilir. Konu kısmına taşınmazın iştirak halinin feshedilerek müşterek mülkiyete dönüştürülmesi belirtilmelidir. Mirasın söz konusu olduğu iştirakler için veraset ilamı da dilekçeye eklenmelidir.

Dilekçeye açıklama ve istem açık bir şekilde yazılmalıdır. Tarih, davacı vekili ya da davacının kendisinin imzaları ile dilekçe hazır hale gelecektir. İştirakin feshi davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir.

İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak feshi için on binde 5 oranında harç tahsil edilmekte ayrıca döner sermaye işletmesinin beyan ettiği ücret ödenmektedir.

İştirak feshi diğer iştirakçilere tebligat ile bildirildiğinde itiraz etme hakları vardır. İtiraz eden iştirakçi bir gerekçe bildirmek zorunda değildir. Hiçbir itiraz olmadığı ve dava açılmadığı takdirde taşınmaz üzerindeki iştirak hali dilekçe beyanına göre ortadan kalkarak tapu kütüğüne tescil edilmektedir.

İlanları Karşılaştırın