HARÇ NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 722 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HARÇ NEDİR?

HARÇ NEDİR?

Devletin kamu gelir kaynaklarından biri olan harç, kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği hizmetler karşılığında hizmet alan vatandaşlardan aldığı ödemelerdir. Harç ödemesi toplum yararına olan veya özel fayda sağlanması durumlarında yapılmaktadır.

Harç ödemesi yapılan işlemlere örnek vermek gerekirse, pasaport harçları, trafik harçları, tapu ve kadastro harçları, noter harçları, yargı harçları, konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, vergi yargısı harçları sayılabilir. Bu gibi hizmetleri almak için harç ödemesi yapmak gerekmektedir. Harçlar nakdi, cebri, nihai ve kanuni bir yükümlülüktür.

Kamu gelir kaynaklarından bir diğeri vergilerdir. Vergi ile harç arasında ki fark, vergide karşılık beklenmez ancak harç bir hizmet karşılığı ödenir. 

HARÇLAR KANUNU

Harç ödemesi gerektiren tüm işlemler için tek yetkili Devlettir ve bu işlemleri yerine getirmek Devletin sorumluluğundadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda hangi işlemlerde harç ödemek gerektiği, ödenmeme durumlarında ne tür yaptırımlar söz konusu olduğu belirtilmiştir.

HARÇ HESAPLAMA

Harç ödemeleri, Adliye hizmetlerinde, tapu hizmetlerinde ve noter hizmetlerinde ödenmektedir.  Adliye hizmetleri için 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu hükmü gereğince harç hesaplaması yapılmaktadır. Yargı harçları makbuz karşılığında harca konu olan işlemleri yapan mahkeme tarafından alınmaktadır.

Noter hizmetlerinde yapılan işlemlerden Harçlar Kanunu’nda belirlenen harçların yüzde otuzu oranında noterlik ücreti alınmaktadır. Noter harçları nispi ve maktu harçlar olarak iki gruba ayrılır. Noter harçları Harçlar Kanunu’nun 38. Ve 50. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Tapu harcı, satışı yapılan tüm gayrimenkuller için Tapu Müdürlüğü’nde beyan edilen satış bedelinin %4’üdür. Bu harç bedeli hem alcı hem de satıcı tarafından eşit miktarda yani % 2 olarak tahsil edilir.

Trafik harçları, işlemin yapılmasını isteyen kişilerden makbuz karşılığında alınmaktadır.

Pasaport, oturma izni, çalışma izni, vize gibi işlemlerin harçları da makbuz karşılığında ya da basılı damga ile peşin olarak ödenmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın