HULUL NE DEMEK?
  • 10-04-2018
  • 1,943 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HULUL NE DEMEK?

HULUL NE DEMEK?

Hukuk dilinde karşımıza çıkan Hulul kelimesi, girme, gelip çatma anlamında kullanılmaktadır. Bir borcun vadesinin gelmesi, bir hükmün uygulanacağı tarihin gelmesi gibi anlamlarda kullanılır.

Mitolojide ise Tanrı’nın evren ve insanla bütünleşerek, onların cisimlerine girmesi, görünüş alanına çıkması anlamında kullanılmaktadır.

Arapça bir kelime olan hulul, aralarına sokma, sinme anlamı bulunmaktadır. Örneğin bir kuruluşun ya da grubun sırrını öğrenmek için o kuruluşa ajan sokmak dış hulul,  o kuruluş içinden bir ajan seçmek de iç hulul olarak adlandırılır.

Hulul kelimesinin mitolojiden hukuk diline geçmesinde hululün evrelerinden vahdet-i vücud terimi ile alakalı olduğu söylenebilir. Bir şeyin içine girme, erişme anlamı ile hukuk literatüründe kullanılmaktadır.

Hululü vade, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet anlamındadır. Senetlerde hululü vade ibaresi bulunur ve bu borcun ödenmesi gereken tarihi gösterir.

Hulul etmek kelimesine hukukta daha çok bir hükmün uygulanacağı, borcun ödeneceği, yapılması gereken eylemin yapılacağı tarih anlamlarında rastlanmaktadır. Eylemin yapılacağı günün gelip çatması ve yapılmasının gerekliliği anlamında karşımıza çıkmaktadır. Vadesi gelmiş nafakaların hulul edilmesi, borcun hulul edilmesi gibi cümlelere dava dosyalarında rastlanmaktadır.

İlanları Karşılaştırın