İŞTİRA HAKKI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 810 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İŞTİRA HAKKI NEDİR?

İŞTİRA HAKKI NEDİR?

İştira hakkı (alım hakkı) bir taşınmazın taraflar arasında imzalanan anlaşma ile belirlenen ve tapuya şerh edilen, belli bir süre içinde belirlenen bedel karşılığı satın alınma hakkına iştira hakkı denir.  İştira hakkı, taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtilen süre sonunda geçersiz hale gelir.

İştira hakkı birçok açıdan satış vaadine benzer. Temel fark satış vaadinin en fazla beş yıl süreye düzenlenebilmesine karşı İştira hakkı on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur.  Bu süre sonunda malikin talebi ile İştira hakkı terkin ( üzeri çizilip geçersiz hale gelme) edilebilir.

İştira hakkı olabilmesi için tarafların noterde gerekli sözleşmeyi yapmaları ve bunun tapu kütüğüne de şehri gereklidir. Böylece bu hakka sahip kişi öncelikli olarak o taşınmazın alıcısı olur.

İştira hakkı sözleşmesinde zaman ve bedel belirtilmelidir. Zaman en fazla 10 yıl olabilir. İştira hakkı bedeli herhangi bir miktar olabileceği gibi tamamen bedelsiz de olabilir.

Taşınmaz sahibinin, iştira hakkını tanıdığını gösteren sözleşmeye iştira sözleşmesi adı verilir. Bu sözleşme ile iştira hakkına konu olan şey mal sahibi tarafından bir bedel karşılığında verilebileceği gibi bedelsiz de verilebilir. Noterde yapılan iştira sözleşmesi esas olarak mal sahibi ve hak sahibin kimlikleri, satışa konu olan mal ve satış bedelini ve zamanı kapsar. Taşınmazın mülkiyetinin bir başkasına geçmesi durumunda, sözleşmeyi yapan mal sahibi, hak sahibine karşı borcunu yerine getiremediğinden dolayı sorumludur.

İştira hakkı sözleşmede hakkın devir edilebileceği özel olarak kararlaştırılmış ve sözleşmeye yazılmamış ise mevcut iştira hakkı başka kişilere devir edilemez. Böyle bir devir hakkı daha sonradan verilecek ise mutlaka yeniden sözleşme yapılması ve bu konunun açıkça belirtilmesi zorunludur.  Ancak İştira hakkı miras yolu ile mirasçılara intikali (devri) mümkündür.

İlanları Karşılaştırın