İSKAN NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 741 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İSKAN NEDİR?

İSKAN NEDİR?

Sözlük anlamı olarak bir yere oturma, yerleşme, yurt tutma anlamına gelen iskan bir emlak terimi olarak biraz daha farklı ve teknik bir anlam taşır.

Bu açıdan iskan yapımı bitmiş binalarda belediyece verilen oturma ve kullanma izni anlamına gelir. İskan yapının yapıldığı bölgenin Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni bölümlerince verilir. İskan belgesini alabilmek için yapının daha baştan usulüne uygun olarak alınan inşaat ruhsatından başlayıp, tüm yapım aşamasında yapılan kontroller sonucunda usullere uygun olarak bitirilmesinden sonra verilir.

İSKAN BELGESİ NASIL ALINIR?

İskan belgesi almak için inşaat sahibi veya inşaat sahibince yetki verilmiş kişinin inşaatın yapıldığı alanın bağlı olduğu belediyenin İmar Müdürlükleri Yapı Kullanma İzni Birimine vereceği yazılı bir dilekçe iskan başvurusunu yapması gerekir. Bu dilekçe sonrası belediyelerin İmar Müdürlükleri veya Fen işleri Müdürlükleri inşaatın ilk ruhsat müracaatından bitmiş haline kadar geçen süredeki tüm yapılanları kontrol eder. Mimari, statik ve ilgili mühendislik projelerine uygunluk ve işlerin gerekli yönetmelik ve usullere uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yapı denetim firması tarafından yapının kısmen veya tamamen bittiğine dair iskana esas rapor alınır.  İş bitirme tutanağı düzenlenir. Aynı şekilde ödenmesi gereken harç ve katkı payları ödenmiş olmalıdır.

Bu şartları tamamlayan yapılara Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni bölümünce hazırlanan iskan belgesi verilir.

İskan alabilmek için gerekli dilekçenin ilgili Belediye İmar Müdürlüğü bölümüne verilmesi ile başlayan iskan alma süreci sonrası en geç 30 gün içinde bu birim tarafından karara bağlanması gerekir. Gerçekleştirilen gerekli kontroller sonrası onay verilir ise yapıya iskan belgesini verirler.

İskan Sorgulama; Herhangi bir neden ile herhangi bir binanın belediyece verilmiş yani iskan belgesinin olup olmadığını öğrenmek amacıyla İmar Müdürlükleri’nde bir dilekçe vermek sureti ile sorgulama ve bilgilendirme yapılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın